نوع مقاله : گزارش ویژه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استاد، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از شاخص‎های مهم پژوهشی و تولید علم در دانشگاه‎ها که از جایگاه ویژه‎ای برخوردار است، انجام طرح‎های پژوهشی و تحقیقاتی و انتشار نتایج به دست آمده از آن‌هاست. از این رو شناخت و ارزیابی فعالیت‎های پژوهشی و علمی برای برنامه‎ریزی و سیاست‎گذاری پژوهشی بسیار ضروری است. توان و ظرفیت علمی بالفعل هر مرکز تحقیقاتی و دانشگاه یکی از شاخص‎های رشد و توسعه‌ی آن مرکز و دانشگاه محسوب می‌شود. ارتقای این توان به بهبود وضعیت تولید اطلاعات علمی بستگی دارد که پژوهش‌های علمی و سرمایه‎گذاری به تحقق این مهم منجر می‌شود. هدف این گزارش توصیف طرح‎های تحقیقاتی مصوب مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت بود.روش بررسی: نوع مطالعه توصیفی– تحلیلی است. جامعه‌ی پژوهش تعداد 123 طرح پژوهشی مصوب مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت در طی سال‎های 1385 تا 1390 بود. داده‌های مورد نیاز با استفاده از چک لیست تهیه شده توسط محققین که روایی صوری و محتوایی و سازه‌ی آن به کمک کارشناسان خبره و پایایی آن در یک نمونه پایلوت از روش پایایی مجدد (بازآزمایی) مورد بررسی و تأیید قرار گرفت، جمع‎آوری و سپس در نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 16 وارد و نسبت به تجزیه و تحلیل آن‌ها اقدام شد. نتایج این پژوهش با استفاده از روش‎های آمار توصیفی در جداول توزیع فراوانی و درصد فراوانی و رسم نمودارها ارایه شده است. بیش‌تر طرح‎های مذکور از روش مطالعه‌ی توصیفی– پیمایشی (88 درصد) و از نوع کاربردی بوده‌اند .بیش‌ترین گرایش موضوعی استفاده شده، مدیریت (57 درصد) بوده است . از نظر مدرک تحصیلی و درجه علمی استادیاری (32 درصد) و PhD (با 19 درصد) در رشته‎های مختلف بیش‌ترین درصد مجریان طرح‌ها را در برگرفته است. وابستگی سازمانی مجریان طرح‎های فوق‌‎الذکر نشان داده شده است. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 96 عنوان (78 درصد) طرح تحقیقاتی تصویب شده در مرکز مدیریت و اقتصاد سلامت توانسته است در مقام نخست قرار بگیرد. نتیجه‌گیری: با توجه به اهداف و رسالت مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت شناخت نیازهای نظام سلامت و جامعه و بازنگری در اولویت‌های سال‎های آینده با توجه به آن و کاهش تصویب طرح‌های توصیفی- پیمایشی و گرایش بیش‌تر به سمت طرح‌های کاربردی، بین‌رشته‌ای و بین‌بخشی ضروری به نظر می‌رسد.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

گزارشی از وضعیت طرح‎های پژوهشی مصوب مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نویسندگان [English]

  • Hassan Ghahnaviyeh 1
  • Hedayatollah Asgari 2
  • Mohammad Hossein Yarmohammadian 3

1

2

3

چکیده [English]

-