نوع مقاله : سرمقاله

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، فناوری اطلاعات سلامت، بیمارستان امیرکبیر، اهواز، ایران

چکیده

مقدمهبیماری 65 ساله که به دلیل انجام عمل جراحی قلب بستری شده بود، پس از گذشت چند روز از عمل جراحی،  توسط کادر پزشکی بیمارستانی تخصصی در تهران، جلوی چشم خانواده نگرانش، مجدداً به اتاق عمل رفت تا بر اساس معاینات انجام شده، مایع جمع شده در اطراف قلب و ریه اش تخلیه شود. آزمایشات و نمونه برداری مجدد نشان داد که اولین عمل جراحی به اشتباه برای بیمار انجام شده است، بیماری که باید در آن ساعت تحت عمل جراحی قرار می گرفت بیمار تخت کناری وی بوده است و پرسنل بیمارستان به اشتباه او را روی تخت اتاق عمل خوابانده اند(1). در ایران آمار مدونی از میزان بروز خطاهای پزشکی در دست نیست اما انتشار اخباری مانند نمونه فوق نشان دهنده میزان وقوع بالای خطاهای پزشکی ناشی از عدم شناسایی صحیح بیماران می باشد. تقریبا 25 درصد(2) بیماران بستری به نوعی با یک خطای پزشکی روبه‌رو می‌شوند که بخشی از دلایل بروز این خطاها ناشی از عدم شناسایی صحیح بیماران است. (RFID) Radio Frequency Identification به معنای شناسایی از طریق فرکانس رادیویی است که یکی از اعضای مهم خانواده ی تجهیزات ثبت و شناسایی خودکار داده Automatic Identification and Data Capture(AIDC) است که بر پایه امواج الکترومغناطیسی عمل می کند(3،4). در یک سامانه RFID داده ها با ابزارهای ویژه ای بصورت خودکار استخراج و با استفاده از ابزار مناسب انتقال داده در زمان و مکان مورد انتظار در اختیار کاربر قرار می گیرد. RFID بعنوان یکی از ده فنآوری برتر دنیا در سال 2004-2005 میلادی شناخته شده است که بصورت همزمان کار مدیریت اطلاعات، شناسایی و ردیابی، احراز هویت و اتوماسیون فرآیندها را پوشش می دهد (4). حالا اگر بیماران نیازمند جراحی در بیمارستان مچ بند RFID   داشته باشند که در برگیرنده اطلاعات مربوطه و تصویری دیجیتالی از  بیمار باشد عکس آنها این امکان را می دهد که گروه بالینی به راحتی دریابند که بر روی بیمار درست کار می کنند و درج الکترونیک این اطمینان خاطر را می دهد که آنها به روی پروسه درستی فعالیت دارند و اگر بیمار اشتباهی وارد اتاق عمل شود گروه پزشکی به طور اتوماتیک و بی درنگ متوجه این عدم تطابق و خطا می گردند(5). در این رابطه نتایج پژوهشAguad  و همکارانش درباره «نحوه پیاده سازی فناوری شناسایی با فرکانس رادیویی به منظور مدیریت بخش های بیمارستانی جهت مقابله با عدم کارایی» در سال 2005 میلادی نشان داد که استفاده از این فناوری با توجه به پیچیدگی ها و چالش های دنیای امروز  می تواند در بالابردن کارایی بخش های پزشکی و کاهش خطاهای انسانی مفید باشد(6). Cangialosi و همکارانش در پژوهش خود با عنوان «استفاده از فناوری شناسایی با فرکانس رادیویی برای درمان بیماران: فرصت ها و چالش ها» درسال 2007میلادی از پیاده سازی RFID در بیمارستان های مورد مطالعه ابراز رضایت نموده اند. نتایج مطالعه این  محققان نشان می دهد که این فنآوری گردش کار در بیمارستان را تسهیل نموده، حجم کار پرستاران و پرسنل را کاهش داده و موجب تعامل بهتر پزشک و پرستار با بیماران شده است (7).   پژوهشLiu و همکارانش نشان داد که بکارگیری سیستم پایش پیشرفت بیمار مبتنی بر RFID قادر به مدیریت فرایند جراحی، مکان یابی بیمار، تشخیص هویت و مراقبت های پیرامون عمل جراحی می باشد. همچنین این سیستم بطور مداوم نظارت بر فرایند کاری را برای ارائه دهندگان مراقبت فراهم می کند و اطلاعات را در اختیار آن ها قرار می دهد تا از این طریق کارایی مدیریت را ارتقا دهد. این سیستم یک ابزار مدیریتی با ارزش برای برآورده کردن نیازهای ایمنی، کیفیت و کارایی در اتاق عمل وبخش های جراحی  می باشد(8). بیمارستانNJ در هند نمونه ای از بکارگیری موفق RFID جهت شناسایی بیماران است که برای حفظ امنیت و مدیریت بخش کودکان و نوزادان از این فنآوری استفاده می کند(9).نتیجه گیریعلت اصلی بسیاری از خطاهای پزشکی دسترسی ناکافی به اطلاعات در زمان تصمیم گیری و ارتباط ضعیف بین اعضا گروه مراقبت است، این امر در محلی مانند اتاق عمل که دسترسی به اطلاعات بموقع از وضعیت بیمار برای عملکرد دقیق گروه جراحی ضروری است، اهمیت پیدا می کند. فناوری RFID از جمله فنآوری هایی است که با ایجاد اطلاعات بموقع و درک کامل آن توسط گروه بهداشتی موجب کمک به این گروه در ارایه مراقبت های بهداشتی کارا و با کیفیت می شود. استفاده از فناوری RFID در بیمارستان ها و نظام سلامت تاثیر بسزایی در تسریع خدمات سلامت وکاهش برخی خطاها می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Radio Frequency Identification (RFID) in Surgery Ward

نویسندگان [English]

  • Sima Ajami 1
  • Najmeh Karbalaei Eidi Shahabadi 2

1 Associate Professor, Health Information Management, Health Information Technology Department, Health Management & Economics Research Center, Faculty of Medical Management & Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Health Information Technology, Amirkabir Hospital, Ahwaz, Iran

چکیده [English]

IntroductionA 65-year-old patient who was admitted for heart surgery was transferred to operation room again in a specialized hospital in Tehran so that the accumulated fluid around his heart and lungs can be emptied. Experiments and resampling showed that the first surgery had been mistakenly done on the patient; the patient who was supposed to undergo surgery at that time was the next bed and hospital personnel had taken the other one to operation room by mistake (1). In Iran there is no documented information on the rate of medical errors; however, incidents such as the above case represent the highest rate of medical errors due to lack of proper identification of patients. Approximately, 25% of hospitalized patients face some kind of medical error some part of which is due to improper identification of patients (2). Radio Frequency Identification (RFID) means identification through radio waves which is one of the important members of the family of Automatic Identification and Data Capture (AIDC) based on electromagnetic waves (3,4). From RFID system, data are automatically extracted using special tools, after which it is transmitted to users at the desired time and place. RFID has been recognized as one of ten top global techniques in 2004-2005 which simultaneously covers the areas of information management, recognition, and tracking, authentication, and process automation (4).  If patients who need surgery have RFID wristbands with related information and digital images from patient, clinical team will be able to deal with patients correctly. Moreover, electronic interpolation ensures the team about following the right process, and if a patient is taken into the operation room mistakenly, the mismatch and an error will be identified automatically and immediately (5). In this regard, the results of a research done by Aguad and colleagues on "Benefits of Connecting RFID and Lean Principle in Health Care" (2005) showed that given the complexities and challenges of today's world, this technology can boost the performance of the medical sector and decrease human errors (6). Cangialos et al. (2007) represented their satisfaction regarding implementation of RFID in the studied hospitals in their study titled "Applying RFID to patient Care: Challenges and Opportunities". Their results show that this technology facilitates turnover in hospitals, decreases nurses and personnel's work load, and leads to a better interaction among physicians, nurses, and patients (7).  Liu et al. showed that the use of RFID-based monitoring system can help in management of surgery process, patient positioning, identification, and follow up surgery care. Moreover, this system provides continuous monitoring of work processes and makes the information available to users in order to promote management efficiency. This system is a valuable management tool to address security, quality, and efficiency in surgery wards (8). NJ hospital in India is an example of successful implementation of RFID in monitoring security and management of pediatrics ward (9).Conclusion The main reason for some medical errors is inadequate access to information at decision-making time as well as poor communication among care team healthcare providers. This issue is critical in a place such as surgery room where access to on timely information on the patient's status is essential to ensure accurate performance of medical personnel. RFID technology can bring about efficiency and profitability of health care services through creating on timely information and its comprehensive understanding of healthcare personnel. Use of RFID technology will increase productivity and quality of services in hospitals and healthcare systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radio Frequency Identification Device
  • Surgery Department, Hospital
  • Patients