نوع مقاله : مقاله مروری نقلی

نویسندگان

1 استادیار، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت اطلاعات سلامت و لزوم دریافت آن توسط بیماران و خانواده­های آنان، همچنین با وجود هزینه­های سرسام­آور درمان که گریبان­گیر آن­ها می­باشد، ضرورت استفاده از راهکارهای درمانی ارزان و مقرون به صرفه­تر احساس می­شود. اطلاع­درمانی از جمله روش­های درمانی آسان، در دسترس و کم­هزینه­ای است که امروزه در اغلب کشورهای پیشرفته به عنوان یکی از راهکارهای درمانی مهم در کنار سایر روش‌های درمانی به کار می­رود. متأسفانه در ایران هنوز اهمیت چنین روش­هایی و نقشی که کتابداران پزشکی در آن دارند، ناشناخته باقی مانده است. اطلاع­درمانی تهیه اطلاعات مناسب، در زمان مناسب و برای بیمار مناسب است که به بهبود سلامتی جسمی و ذهنی افراد جامعه و بیماران کمک می­نماید. این مقاله یک مقاله مروری نقلی  است و هدف از آن ارائه تعاریف و مفاهیم اطلاع­درمانی، نقش آن در آموزش به بیمار، ، نقش کتابدار پزشکی در اطلاع­درمانی و مزیت­های اطلاع­درمانی است. جهت جستجوی مقالات از آدر 1391 خورشیدی تا مرداد 1392 خورشیدی با استفاده از کلیدواژه­های «اطلاع­درمانی»، «کتاب­درمانی»، «کتابداران پزشکی»، «کتابخانه» و «بیماری­های مزمن» در پایگاه­های SID, Magiran, ISI, Web of Science, Science Direct, Pubmed, Ebsco, Springer, IranMedex, Irandoc, Noormags, Elsevier, MDConsult, Emerald و Proquest جستجو انجام شد. تعداد 98 مدرک به فارسی و انگلیسی بازیابی گردید. پس از بررسی مدارک بازیابی شده، تعداد 29 مدرک انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. جمع­بندی مرور متون ذکر شده نشان داد که کتابداران واطلاع­رسانان پزشکی می­توانند از طریق اطلاع­درمانی و سایر زیرحوزه­های آن در کنار تیم درمان اعم از پزشکان، متخصصین تغذیه، روانشناسان، مشاوران و متخصصان سایر رشته­ها نقشی مؤثر در بهبود فرآیندهای درمانی داشته باشند. در این میان، به دلیل نوظهور  بودن چنین روشی در ایران، ضروری است که نقش کتابداران پزشکی در این امر برای متخصصان حوزه علوم پزشکی و وابسته و مسئولان معرفی و تبیین شده و بسترسازی­های لازم جهت استفاده از این روش ارزان و در دسترس صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Information Therapy: A New Approach with Old Concept in Improvement of Chronic Diseases

نویسندگان [English]

  • Firoozeh Zare_ Farashbandi 1
  • Azam Yarahmadi 2

1 Assistant professor, Medical Library and Information Sciences, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 MSc, Medical Library and Information Sciences, Faculty of Information and Management, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Considering the importance of health information in the current era and need to get it by patients and their families despite the tremendous costs of treatment that they are facing with them necessity use of inexpensive and more cost-effective treatment strategies is felt. Information therapy including easy, available and low cost treatment methods that nowadays in most developed countries can be used as one of the important therapeutic approaches alongside other therapies. Unfortunately, in Iran the role of such medical librarians in it remains unknown. Information therapy is providing the right information at the right time for the right patient to improve people's mental and physical health and help patients. This study is a narrative overview and its aim is review of the definitions and concepts of information therapy, its role in educating patients, its advantages and the role of the medical librarians in that. For gathering appropriate articles, the key words "information therapy", "bibliotherapy", "medical librarians", "libraries " and "chronic diseases" are searched in databases SID, Magiran, ISI, Web of Science, Pubmed, Science Direct, Ebsco, Springer, IranMedex, Irandoc, Noormags, Elsevier, MDConsult, Emerald, and Proquest from Azar 1390 till Mordad 1392. After studying the retrieved documents, 40 documents were selected and reviewed. Literature review showed that medical librarians and information communicators have an effective role in improving health care processes through information therapy and its sub along with health care team including physicians, nutritionists, psychologists, counselors and specialists in other discipline. Meanwhile because novelty of such approach in Iran It is essential that the role of the medical librarian introduce and explain for related medical experts and officials, and the necessary infrastructure be done.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Informatics
  • Therapy
  • Librarians
  • Patient Education
  • Chronic Diseases