نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، ‏یزد، ایران

2 استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 مربی، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، ‏دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان و دانشجوی دکتری، کتابداری و اطلاع‌رسانی ‏پزشکی، دانشگاه علوم پرشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه همکاری‌های علمی دارای روندی افزایشی و مؤکد در مجلات علمی می‌باشد. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف سنجش تحلیل ساختار شبکه هم‌تألیفی نویسندگان نشریه مدیریت اطلاعات سلامت انجام شد. روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی بود که با روش توصیفی صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه را 568 مقاله منتشر شده در نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، از سال 1385 تا اواخر خرداد 1393 تشکیل داد. جهت تحلیل داده‌ها از فنون تحلیل شبکه‌های اجتماعی و همبستگی استفاده شد. برای تحلیل شبکه هم‌تألیفی پژوهشگران نیز نرم‌افزار تحلیل شبکه‌های اجتماعی UCINET (نسخه 6) و نرم‌افزار SPSS مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌ها: بیشترین درصد از کل مقالات تألیف شده در نشریه مدیریت اطلاعات سلامت را مقالات سه نویسنده‌ای تشکیل داد. 25 درصد از کل نویسندگان، از افراد مؤثر این حوزه به شمار می‌رفتند که نقشی اساسی را در تولید بیشتر مقالات ایفا کرده بودند. همکاری نویسندگان با افراد ضعیف از لحاظ مرکزیت رتبه‌ای در بالا بردن فراوانی مقالات نویسندگان، نقش مؤثری داشت. در نهایت، نویسندگان مقالات نشریه به سه دسته برجسته، پرکار و کم‌کار تقسیم شدند که به نظر می‌رسد، افزایش تعداد نویسندگان برجسته در این نشریه باید یکی از سیاست‌های نشریه باشد. نتیجه‌گیری: روند رشد هم‌تألیفی در مقالات نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، مسیر افزایشی را طی نموده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on Scientific Collaboration and individuals’‎‏ ‏Article Frequency

نویسندگان [English]

  • Zahra Asemani 1
  • Mohammad Tavakolizadeh-Ravari 2
  • Ahmad Papi 3

1 MSc, Department of Knowledge and Information Sciences, School of Social Sciences, ‎University of Yazd, Yazd, Iran

2 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Sciences, School of Social Sciences, ‎University of Yazd, Yazd, ‎Iran

3 Lecturer, Department of Medical Library and Information Sciences, School of Medical Information and ‎Management, Isfahan ‎University of Medical Sciences, Isfahan, Iran AND PhD Student, Department of ‎Medical Library and Information Science, Tehran ‎University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Today, scientific collaboration has a rising trend in scientific journals. Therefore, the aim of ‎the current study was to analyze the co-authorship network among authors of the Journal of ‎Health Information Management (JHIM).‎ Methods: The present applied and descriptive study was conducted through social networks analysis ‎approach. In the present study, 568 articles published in the JHIM from 2006 to 2014 were ‎studied. The data were analyzed using UciNet software and SPSS software. Results: The findings revealed that a large amount of the articles were the results of the collaboration ‎of three main authors. In addition, 25% ‎of the authors were the most influential individuals in ‎producing journal papers. These authors mostly collaborated with authors of ‎lower rank. The ‎authors were divided into 3 categories of outstanding, active, and non-active.‎ Conclusion: It can be concluded that co-authorship has had a rising trend in the JHIM. As the results ‎revealed, the number of articles with ‎multiple authors has increased. It seems that the ‎increasing of outstanding authors should be one of the policies of this journal.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collaboration
  • Journal Article
  • Periodicals
  • Co-authorship