نوع مقاله : مقاله مروری نقلی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، انفورماتیک پزشکی، گروه انفورماتیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار، کامپیوتر، گروه انفورماتیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در بهبود بیماران، انتقال فوری اطلاعات و بازخوردها و بهبود ارتباط پزشک و بیمار دارند. پژوهش حاضر با هدف تعیین و دسته‌بندی کاربردهای مرسوم شبکه‌های اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان انجام شد. این پژوهش از نوع مروری روایتی بود که در سال 1394 با جستجوی مقالات فارسی و انگلیسی منتشر شده طی 11 سال گذشته در پایگاه‌های اطلاعاتی PubMed، ScienceDirect، Google Scholar، SID، Medlib و Magiran با کلید واژه‌های «شبکه‌های اجتماعی، مراقبت سلامت، رسانه‌های اجتماعی و غیره» صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد که شبکه‌های اجتماعی کاربردهای مهمی در مراقبت سلامت دارند که از آن جمله می‌توان به «افزایش اثر درمانی ضد افسردگی، شناسایی کاربران بانفوذ و اندازه‌گیری معیارهای کیفیت» اشاره نمود و همچنین، دارای عوارضی مانند رفتارهای غیر حرفه‌ای کاربران و نگرانی‌های حریم خصوصی می‌باشند. شناخت کاربردها و محدودیت‌های شبکه‌های اجتماعی، می‌تواند الزامات به کارگیری این شبکه‌ها را در حوزه بهداشت و درمان تا حدود زیادی مشخص نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Common Applications of Social Networks in Healthcare

نویسندگان [English]

  • Mehrnoosh Shahmoradi 1
  • Ali-Asghar Safaei 2
  • Hoora Tajrishi 1
  • Elham Nazari 1
  • Zeinab Delaram 1
  • Zeinab Zarei 1
  • Nahid Zeinali 1

1 MSc, Medical Informatics, Department of Medical Informatics, School of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Computer Engineering, Department of Medical Informatics, School of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Social networks can have an important role in treatment of patients, instant transmission of information and feedback, and improvement of the doctor-patient relationship. In this study, the common applications of social networks in the field of healthcare were determined and classified. This narrative review of literature was performed in 2015. Data were collected through an electronic search for articles published in English and Persian in the past 11 years in PubMed, ScienceDirect, Google Scholar, SID, Medlib, and Magiran databases. The keywords used in this search included "social network", "healthcare", "social media", and other similar keywords. Based on our review, social networks have significant applications in the healthcare sector such as enhancing the effects of antidepressant pharmacotherapy, identifying influential users, and measuring the quality criteria. In addition, healthcare social networks have some complications such as unprofessional behaviors of users and privacy concerns. Therefore, through understanding the applications and limitations of social networks, the requirements of applying these networks in the healthcare sector can be specified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Network
  • Social Media
  • Healthcare