نوع مقاله : سرمقاله

نویسنده

استاد، پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی و خانواده، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

Common Errors of Findings Interpretation

نویسنده [English]

  • Ziba Farajzadegan

Professor, Community Medicine, Department of Community Medicine and Family, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

-