نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، فن‌آوری اطلاعات سلامت، گروه مدیریت و فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار، انفورماتیک پزشکی، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: وب‌سایت‌های پژوهشکده‌های دانشگاهی، نقش مهمی در برقراری ارتباط و ارایه خدمات به کاربران خود دارند. هدف از انجام این پژوهش، تعیین کیفیت وب‌سایت‌های پژوهشکده‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران بود.روش بررسی: مطالعه کاربردی حاضر به صورت مقطعی در زمستان سال 1393 انجام شد. وب‌سایت‌های پژوهشکده‌های دارای وب‌سایت اختصاصی، با استفاده از چک‌لیستی که روایی آن پیش‌تر تأیید شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفت. این چک‌لیست شامل 4 بعد کیفیت محتوا، طراحی، سازماندهی و کاربرپسندی وب‌سایت‌ها بود. برای اولویت‌بندی کیفیت وب‌سایت‌ها، به هر معیار این ابعاد، نمره‌ای از 5-1 توسط متخصصان اختصاص یافت. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار Excel استفاده گردید.یافته‌ها: وب‌سایت‌های مورد بررسی، به طور متوسط 81 درصد از معیارهای محتوا، 85 درصد از طراحی، 89 درصد از سازماندهی و 77 درصد از کاربرپسندی را در طراحی خود رعایت کرده بودند. به طور کلی، درصد نمرات کسب شده در ابعاد چهارگانه، از 74 تا 90 درصد از حداکثر نمره قابل کسب در هر بعد متغیر بود.نتیجه‌گیری: وب‌سایت‌های پژوهشکد‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، از نظر رعایت ابعاد کیفیت وب‌سایت در وضعیت مطلوبی قرار داشتند. با این وجود، جهت افزایش کارایی و بهره‌وری، پژوهشکده‌ها باید در طراحی وب‌سایت‌های خود سایر معیارهای کیفی مغفول مانده را نیز رعایت نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Quality of Websites of Research Institutes Affiliated to Iranian Universities of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Rezvan Ansari 1
  • Reza Khajouei 2

1 MSc Student, Health Information Technology, Department of Health Information Management and Technology, School of Management and Medical Information Sciences, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

2 Associate Professor, Medical Informatics, Medical Informatics Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

چکیده [English]

Introduction: Websites of university research institutes play an important role in communicating and providing services to their users. The aim of this study was to determine the quality of websites of research institutes affiliated to Iranian universities of medical sciences.Methods: This applied study was carried out using cross-sectional method in winter 2014. The dedicated websites of research institutes were evaluated using a pre-validated checklist. This checklist addressed four dimensions of websites quality: content, design, organization and user-friendliness. For sorting the quality of websites, a score of 1 to 5 was given to each criterion of these dimensions by experts. Excel software was used to analyze the data.Results: The studied websites conformed to standard quality criteria by means of 81% for content, 85% for design, 89% for organizing and 77% for user-friendliness. Overall, the obtained scores in four dimensions of websites quality ranged from 74% to 90% of the maximum score for each item.Conclusion: In general, the websites of the research institutes affiliated to Iranian universities of medical sciences were in desirable conditions in terms of conforming to four dimensions of website quality. However, to increase the efficiency and productivity of these websites, research institutes should consider other neglected quality criteria in the design of their websites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Websites
  • Quality
  • Research Institutes
  • Universities
  • Universities of Medical Sciences