نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی،‌ دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی،‌ تهران،‌ ایران

2 دانشجوی دکتری، علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ‌تهران،‌ ایران

3 دانشیار، علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ‌تهران،‌ ایران

چکیده

مقدمه: زنان مبتلا به سرطان پستان، چالش‌های مختلفی را بعد از ماستکتومی تجربه می‏کنند. رفتار اطلاع‌یابی مناسب، در توانمندسازی خودمراقبتی، ارتقای کیفیت زندگی و بهبود سلامت آنان تأثیرگذار است. با این حال، موانع فردی و زمینه‌ای، دسترسی آنان به اطلاعات مورد نیاز را دچار چالش می‏کند. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی موانع اطلاع‏یابی زنان مبتلا به سرطان پستان بعد از ماستکتومی بود.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی با روش‌شناسی کیفی بود که به روش تحلیل محتوای کیفی قراردادی انجام گردید. نمونه‌ها به صورت هدفمند و بر اساس معیار، از بیمارستان‏ها و مرکز شیمی ‏درمانی بندرعباس گزینش شدند. از 17 زن مبتلا به سرطان پستان بعد از ماستکتومی، مصاحبه نیمه ساختار یافته در زمستان سال 1393 صورت گرفت.یافته‌ها: 7 درون‏مایه از یافته‏های پژوهش به دست آمد که 3 مورد «ترس»، «شرم و حیا» و «سواد اطلاعاتی ناکافی» از موانع فردی و 4 مورد «وضعیت اقتصادی»، «پزشکان و کادر درمانی»، «در دسترس نبودن منابع اطلاعاتی» و «برخورد اطرافیان» از جمله موانع زمینه‌ای بودند.نتیجه‌گیری: بر خلاف ضرورت دسترسی زنان مبتلا به سرطان پستان بعد از ماستکتومی به اطلاعات سلامت، نتایج به دست آمده نشان‏ دهنده وجود موانع فردی و زمینه‏ای اطلاع‏یابی برای آنان بود. مسؤولان سلامت و به خصوص نهادهای متولی سلامت زنان، می‏توانند با توجه به یافته‌های مطالعه حاضر، اقدامات لازم را در جهت اصلاح و بازنگری نظام سلامت برای رفع موانع یاد شده انجام دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Post-mastectomy Barriers for Information Seeking in Women with Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Latifi 1
  • Nilofar Barahmand 2
  • Fatemeh Fahimnia 3

1 PhD Student, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Psychology and Education Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 PhD Student, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, School of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Women experience many challenges post mastectomy. Information seeking plays a key role in empowering them to do self-care, improving their quality of life and improving their health. However, individual and contextual barriers hinder their access to needed information. This research aimed to identify those barriers.Methods: This was a qualitative research using conventional content analysis. 17 women were recruited through purposive sampling in Bandar Abbas, Hormozgan Province, Iran, and semi-structured interviews were conducted among them.Results: Seven central themes were emerged to explain women's experiences of barriers in information seeking post mastectomy among which fear, shame, and inadequate literacy were individual; and economic status, physicians and healthcare personnel, lack of access to information resources and others’ behavior were contextual barriers.Conclusion: Despite the necessity of access to health information for women post mastectomy, results showed individual and contextual information seeking barriers. Hence, necessary actions should be taken by health authorities especially institutions for women health to reform and revise heath system in order to tackle information seeking barriers for women post mastectomy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Seeking Behavior
  • Women
  • Breast Neoplasms
  • Mastectomy