نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز و کارشناس، اداره‌ کل کتابخانه‌های عمومی استان لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دکتری تخصصی، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 دانشیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: شبکه اجتماعی RG (ResearchGate) یکی از نخستین شبکه‌های اجتماعی می‌باشد که با هدف افزایش همکاری میان پژوهشگران و برقراری ارتباط بین آن‌ها و خوانندگان آثارشان راه‌اندازی شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان حضور پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این شبکه‌ اجتماعی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه به صورت پیمایشی و با رویکرد علم‌سنجی و با استفاده از روش آلتمتریکس صورت گرفت. داده‌های مربوط به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و پژوهشگران آن، از طریق شبکه‌ اجتماعی RG در بهمن سال 1394 بارگذاری گردید. سپس داده‌ها وارد نرم‌افزار Excel شد و در نهایت داده‌ها بر اساس شاخص‌های نمره‌ RG، کل انتشارات، اثرگذاری کل، بارگذاری‌ها و بازدیدها و آمار توصیفی مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: 947 نفر از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شبکه‌‌ RG عضویت داشتند که در مجموع، 2984 اثر علمی خود را در این شبکه بارگذاری کرده‌ بودند. دانشکده پزشکی با داشتن 659 پژوهشگر فعال و بارگذاری 200 اثر علمی، پرکارترین دانشکده و گروه کودکان با 237 عضو، فعال‌ترین گروه آموزشی از نظر تعداد پژوهشگر بود. پژوهشگران کشورهای ایالات متحده آمریکا، ایران و چین بالاترین تعداد بازدید را داشتند و همچنین، بیشترین فراوانی بارگذاری تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شبکه‌ RG را به خود اختصاص دادند.نتیجه‌گیری: با توجه به تعداد بالای پژوهشگران دانشگاه‌ علوم پزشکی اصفهان به ‌عنوان یکی از دانشگاه‌های مادر کشور، این آمار میزان حضور پژوهشگران تا حدودی پایین است و این امر می‌تواند نشان‌ دهنده‌ بهره‌گیری به نسبت محدود از قابلیت‌های شبکه‌ اجتماعی RG باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on the Presence of Isfahan University of Medical Sciences Researchers in RsearchGate Network: An Altmetrics Study

نویسندگان [English]

  • Saba Siamaki 1
  • Ehsan Geraei 2
  • Firoozeh Zare-Farashbandi 3

1 PhD Student, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Psychology and Education Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz AND BSc, Iran Public Libraries Foundation, Khorramabad, Iran

2 PhD, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Literature and Humanities, University of Lorestan, Khorramabad, Iran

3 Associate Professor, Medical Librarianship and Information Sciences, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: ResearchGate is one of the first social networks aims to foster collaboration and communication between researchers and their readers. The goal of the present research was to study the degree of presence of Isfahan University of Medical Sciences researchers in ResearchGate.Methods: The current study was a survey research using altmetrics data. The data of Isfahan University of Medical Sciences and its researchers were loaded through ResearchGate social network in February 2015. Then, the data were analyzed based on indicators ResearchGate score, total publications, total impact, loads, and views and descriptive statistics.Results: 947 of the researchers in Isfahan University of Medical Sciences had joined and loaded 2984 scientific works in ReseachGate. In addition, School of Medicine was the most active school with 659 active researchers and 200 scientific works. Moreover, in terms of the number of researchers, Department of Pediatrics was known as the most active department with 237 researchers.Conclusion: Despite the great number of university researchers in Isfahan University of Medical Sciences which is one of the great universities of Iran, the results showed that the amount of researchers’ presence in ResearchGate is relatively low. This may indicate the researchers’ limited use of ResearchGate network facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks
  • ResearchGate
  • Isfahan University of Medical Sciences
  • Collaboration