نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسنده

دکتری تخصصی، سیاست‌گذاری سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

Time Scarcity: Another Type of Health Inequality

نویسنده [English]

  • Mostafa Amini-Rarani

PhD, Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

-