نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، فن‌آوری اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت ارایه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار، انفورماتیک پزشکی، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار، آمار زیستی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: کسب دانش، آموزش و تعدیل عوامل خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی- عروقی، نه تنها باعث کاهش هزینه‎های بهداشتی می‎گردد، بلکه به بهبود کیفیت زندگی بیماران و جلوگیری از پذیرش‎های مجدد نیز کمک خواهد کرد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین دیدگاه بیماران قلبی در رابطه با کسب دانش سلامت و نقش آن در فرایند درمان بود.روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی بر روی 200 بیمار قلبی انجام شد. داده‎ها با استفاده از پرسش‌نامه‌ای‎ جمع‌آوری گردید که روایی آن توسط صاحب‌نظران و پایایی آن با استفاده از روش آزمون- بازآزمون تأیید شده بود. از آمار توصیفی (فروانی و درصد) و تحلیلی (آزمون‌های 2c و Marginal independence) جهت تحلیل داده‌ها استفاده گردید.یافته‌ها: پس از تشخیص بیماری، 5/80 درصد (161 نفر) از بیماران قلبی جهت ارتقای دانش خود در رابطه با بیماریشان تلاش کرده بودند که همه آن‌ها برای کسب دانش از پزشک معالج خود به عنوان منبع کسب دانش کمک گرفتند. به طور کلی، از افرادی که کسب دانش داشتند، 7/90 درصد (146 نفر) در رابطه با دلایل ابتلا به بیماری کسب دانش کرده بودند. درصد کمی از بیماران، استفاده از لوح‎های فشرده آموزشی را جهت ارتقای دانش خود مناسب دانستند.نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر می‎تواند به منظور برنامه‎ریزی جهت ارتقای دانش سلامت بیماران مورد استفاده قرار گیرد. شناسایی رایج‎ترین منابع مورد استفاده، امکان فراهم‎آوری دانش کافی از طریق این منابع را فراهم می‎نماید و موانع موجود برای عدم استفاده از سایر منابع کسب دانش را آشکار می‎سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Viewpoint of Patients with Cardiovascular Disease‎ Regarding the Importance of Health Knowledge Acquisition and Its Role in the Treatment Process

نویسندگان [English]

  • Azam Sabahi 1
  • Leila Ahmadian 2
  • Rezvan Ansari 1
  • Fatemeh Salehi 1
  • Moghadameh Mirzaei 3

1 MSc Student, Health Information Technology, Health Services Management Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

2 Associate Professor, Medical Informatics, Medical Informatics Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

3 Assistant Professor, Biostatistics, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Public Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

چکیده [English]

Introduction: Health knowledge acquisition, training, and controlling of risk factors of cardiovascular disease (CVD) can not only reduce healthcare costs, but can also improve the quality of life (QOL) of patients and help prevent re-hospitalization. The purpose of this research was to evaluate heart patients’ point of view on health knowledge acquisition and its role in the treatment process.Methods: This descriptive-analytical study was carried out on 200 patients with CVD. Data were collected using a questionnaire the validity and reliability of which were, respectively, confirmed by experts and by means of test-retest (20, 0.82). Data were analyzed using descriptive (frequency and percentage) and analytical statistics (chi-squared test and marginal independence).Results: After the diagnosis of heart disease, 80.5% of patients had tried to enhance their knowledge about their disease. To increase their knowledge, all of them (161 individuals) used the physician as a source of knowledge acquisition. Overall, 146 (90.7%) patients had acquired knowledge regarding the causes of the disease. A small percentage of the patients believed that educational CDs could help improve their knowledge.Conclusion: The results of this study can be used to plan for the improvement of health knowledge among patients. Determining the most common sources of knowledge acquisition can help in the provision of knowledge through these sources. This can also clarify the reasons for the lack of use of other sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cardiovascular Diseases
  • Therapy
  • Health Literacy
  • Knowledge Acquisition