نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت و گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: نمایه شدن نشریات علمی کشورها در نمایه‌نامه‌های استنادی جهانی، به اعتلای رتبه علمی آن‌ها در سطح جهان و افزایش سهم مشارکت در تولید علم جهان کمک می‌‌نماید. هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی مطابقت مجلات انگلیسی زبان حوزه پزشکی ایرانی نمایه نشده در پایگاه اطلاعاتی Scopus با معیارهای عینی پذیرش مجلات در این پایگاه بود.روش بررسی: این مطالعه، توصیفی از نوع کاربردی بود. جامعه پژوهش را شماره آخر 52 عنوان مجله انگلیسی زبان حوزه پزشکی ایران که در پایگاه اطلاعاتی Scopus نمایه نشده بودند، تشکیل داد. داده‌ها با مشاهده سایت‌های ارایه دهنده مجلات و با ابزار چک‌لیست جمع‌آوری گردید. در نهایت، داده‌ها در نرم‌افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: 7/32 درصد نشریات فاقد ویراستار خارجی و 6/59 درصد فاقد نویسنده خارجی بودند. 6/77 کل چکیده‌ها ساختار یافته بود. میزان خوداستنادی پایین گزارش شد و بیش از 70 درصد نشریات، به صورت منظم منتشر می‌شدند. 49 درصد نشریات نیز خروجی EndNote داشتند.نتیجه‌گیری: نشریات در بیشتر معیارها وضعیت مطلوبی داشتند، اما سطح پایین همکاری با نویسندگان و ویراستاران خارجی و درصد کم مجلات دارای خروجی EndNote، از جمله موارد ضعف محسوب می‌شود که نیاز به توجه بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conformity Assessment of Iranian Medical Journals Written in English with the Objective Acceptance Criteria of Journals in the Scopus Database

نویسندگان [English]

  • Shahram Sedghi 1
  • Somayeh Ghaffari-Heshajin 2

1 Associate Professor, Academic Member, Medical Librarianship and Information Sciences, Health Management and Economics Research Center AND Department of Medical Librarianship and Information Sciences, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 MSc, Medical Librarianship and Information Sciences, Department of Medical Librarianship and Information Sciences, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Indexing of a country’s scientific journals in international citation indexes helps the promotion of that country’s academic rank in the world and increases their contributions to global knowledge production. The present study aimed to assess the conformity of Iranian medical journals written in English that are not indexed in Scopus database with its objective acceptance criteria.Methods: The current applied descriptive study assessed the latest issues of 52 Iranian medical journals written in English that were not indexed in Scopus database. Data were collected through observing the journals’ websites and using a checklist. The collected data were analyzed in Excel software.Results: The results showed that 32.7% of the journals did not have foreign editors and 59.6% did not have foreign authors. According to the results, 77.6% of abstracts were structured. In addition, the amount of self-citations was low and more than 70% of journals were being published regularly. The findings also showed that 49% of journals had EndNote output.Conclusion: The studied journals were favorable in terms of most of the criteria, but required cooperation with foreign editors and writers and more EndNote outputs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Journals
  • Scopus Database
  • Iran