نوع مقاله : مقاله مروری نقلی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله، تهران، ایران

5 دانشیار، پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

سرمایه‌گذاری بر روی پژوهش‌های حوزه سلامت با اهدافی همچون بهبود وضعیت ‌سیاست‌گذاری، تخصیص درست منابع، به‌ کارگیری نتایج در عمل و در نهایت، بهبود سلامت جامعه انجام می‌گیرد. در نتیجه، نیاز به شفاف‌سازی اثر این سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یافته است. مطالعات گوناگون از شاخص‌های مختلفی برای سنجش اثر پژوهش‌ها استفاده کرده‌اند. مطالعه مروری روایتی حاضر با هدف شناسایی شاخص‌های سنجش اثر و با استفاده از 42 مقاله که در پایگاه‌های Web of Science، Scopus و PubMed نمایه شده بودند، انجام گرفت. در مجموع، 82 شاخص شناسایی گردید که در پنج دسته «تولید دانش، ظرفیت‌سازی، آگاهی‌رسانی به سیاست و توسعه محصول، اثر بر سلامت و اثرات اقتصادی» طبقه‌بندی شد. بیشترین تعداد شاخص‌های شناسایی شده مربوط به سنجش اثر پژوهش‌ها بر تولید و توسعه دانش بود. شناسایی شاخص‌های سنجش اثر، به سرمایه‌گذاران پژوهش‌ها، سازمان‌های دخیل در امر ارزیابی و محققان، در جهت استفاده از آن‌ها برای ارزیابی اثرات پژوهش‌های خود در ابعاد مختلف کمک می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review of Impact Assessment Indicators of Medical Research

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Feizabadi 1
  • Fatemeh Fahimnia 2
  • Nader Naghshineh 3
  • Shahram Tofighi 4
  • Alireza Mosavi -Jarrahi 5

1 PhD Student, Knowledge and Information Sciences, Department of Knowledge and Information Sciences, School of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Knowledge and Information Sciences, Department of Knowledge and Information Sciences, School of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Knowledge and Information Sciences, Department of Knowledge and Information Sciences, School of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Health Care Management, Department of Health Care Management, School of Health, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

5 Associate Professor, Social Medicine, Department of Social Medicine, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of investment in health research is improvement of the state of policy-making, allocation of resources, practical application of research results, and improvement of public health. This has created an increased need for the assessment of the impact of such investments. Various studies have used different indicators to assess the impact of medical research. In order to identify indicators of medical research impact assessment, this narrative review was conducted using 42 articles indexed in Web of Science, Scopus, and PubMed databases. A total of 82 indicators were identified, which were classified into 5 categories of knowledge production, capacity building, awareness of policies and product development, health effects, and economic effects. The majority of the identified indicators were related to knowledge production. Identifying impact assessment indicators helps investors in health research, organizations, and researchers to evaluate the impacts of their research from various aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomedical Research
  • Indicators and Reagents
  • Iran