نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 استادیار، انفورماتیک پزشکی، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دکتری تخصصی، انفورماتیک پزشکی، گروه تحقیق و توسعه، شرکت دی‌ام‌دی سنته، پاریس، فرانسه

4 دانشجوی دکتری، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران و مربی، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تولید برنامه‌های کاربردی سلامت همراه و استفاده از آن‌ها طی سال‌های اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است که این امر نشان دهنده تأثیرگذاری عمیق این نرم‌افزارها در فرایندهای مراقبت بهداشتی و سلامت کاربران می‌باشد. برنامه‌های مذکور باید بر پایه منابع علمی معتبر تولید شوند تا کاربران با اطمینان خاطر بتوانند از آن‌ها بهره‌برداری نمایند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین اعتبار منابع استفاده شده در تولید محتوای برترین برنامه‌های کاربردی سلامت همراه در کشور صورت گرفت.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی که به صورت مقطعی در سال 1394 انجام شد، 200 مورد از برترین برنامه‌های کاربردی سلامت همراه زیرگروه پزشکی بارگذاری، نصب و از نظر منابع و مآخذ استفاده شده و برخی ویژگی‌های دیگر بررسی گردید. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و ابزار چک‌لیست در نرم‌افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: بررسی منابع مورد استفاده در برنامه‌های کاربردی مورد مطالعه نشان داد که 20 درصد از آن‌ها فاقد فهرست منابع بود و تنها 5/10 درصد (21 مورد) برای تولید محتوا از منابع معتبر استفاده نمودند.نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر برای سازمان‌های نظارتی کاربرد دارد که کنترل کیفیت برنامه‌های سلامت همراه را عهده‌دار شوند و این برنامه‌ها با کیفیت و قابلیت اطمینان در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mobile Health Apps: References Reliability Analysis

نویسندگان [English]

 • Marjan Ghazi-Saeedi 1
 • Sharareh Rostamniakan-Kalhori 2
 • Mobin Yasini 3
 • Rasool Nouri 4

1 Assistant Professor, Health Information Management, Department of Health Information Management, School of Allied Medical Science, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Medical Informatics, Department of Health Information Management, School of Allied Medical Science, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 PhD, Medical Informatics, Department of Research and Development, DMD Santé, Paris, France

4 PhD Candidate, Health Information Management, Department of Health Information Management, School of Allied Medical Science, Tehran University of Medical Sciences, Tehran AND Instructor, Library and Information Science, Department of Library and Information Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Production of mobile health apps and their use has grown increasingly in recent years which indicate the profound influence of these apps on health care processes and health of the community. Mobile health apps must be made on the basis of reliable scientific resources so that users can use them with confidence. Therefore, this study aimed to investigate the reliability of resources used in the creation of the content of the top Persian mobile health applications.Methods: In this descriptive, cross-sectional study conducted in March 2015, 200 of the top mobile health applications were installed, and their references and some of their other features were studied. The data were collected using a checklist, entered into an Excel spreadsheet, and were analyzed using descriptive statistics.Results: Review of the references used in the apps studied showed that 20% of them had no list of references, and only 5.10% (21 cases) used content from reliable sources.Conclusion: The results of this study are applicable to taking control of the quality of mobile health apps and helping users have access to high-quality and reliable apps by regulatory agencies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mobile Applications
 • Telemedicine
 • Bibliometric Analysis
 1. Statista. Number of available apps in the Apple App Store from July 2008 to January 2017 [Online]. [cited 2017]; Available from: URL: https://www.statista.com/statistics/263795/number-of-available-apps-in-the-apple-app-store
 2. Research 2 guidance. The 2016 mHealth App developer economics study has been launched. take part today [Online]. [cited 2016]; Available from: URL: https://research2guidance.com/the-2016-mhealth-app-developer-economics-study-has-been-launched-take-part-today
 3. Powell AC, Landman AB, Bates DW. In search of a few good apps. JAMA 2014; 311(18): 1851-2.
 4. McInerney S. Can You Diagnose Me Now? A proposal to modify FDA'S regulation of smartphone mobile health applications with a pre-market notification and application database system. Food Drug Law J 2015; 70(1): 161-85, ii.
 5. Avay-e Hamrah-e Hooshmand-e Hezaardastan Inc. Cafebaazar: About Us Tehran, Iran 2015 [cited 2016 June 15]. Available from: https://cafebazaar.ir/?l=en
 6. Iran Apps. About Us Tehran [Online]. [cited 2015 June 10]. Available from: URL: http://iranapps.com
 7. Asre-Danesh Afzar. Candoo android market Tehran, Iran [Online]. 2014 [cited 2015 June 2015]. Available from: URL: http://asr24.com
 8. Parshub android market. Parshub [Onlin]. 2015 [cited 2015 June 10]. Available from: URL:
 9. http://www.parshub.com/main/home.jsf
 10. Dadeh pardazane-hamrahe-Iranian. Sibche dade pardazane-hamrahe-Iranian; 2011 [cited 2015 June 10]. Available from: URL: http://my.sibche.ir/app/home
 11. What is the Sibapp Tehran, Iran: Isib [Online]. [cited 2015 June 10]. Available from: URL: https://sibapp.com/home
 12. Saeedi MG, Kalhori SR, Nouria R, Yasini M. Persian mHealth Apps: A Cross Sectional Study Based on Use Case Classification. Stud Health Technol Inform 2016; 228: 230-4.
 13. Happtique Inc. Health app certification program [Online]. [cited 2015 ]; Available from: URL:
 14. http://www.happtique.com/docs/HACP_Certification_Standards.pdf
 15. Stoyanov SR, Hides L, Kavanagh DJ, Zelenko O, Tjondronegoro D, Mani M. Mobile app rating scale: A new tool for assessing the quality of health mobile apps. JMIR Mhealth Uhealth 2015; 3(1): e27.
 16. Health on the net foundation. The HON Code of Conduct for medical and health Web sites (HONcode) [Online]. [cited 2014]; Available from: URL: http://www.hon.ch/HONcode/Patients/Conduct.html
 17. University of Maryland Libraries. Evaluating books: A checklist [Online]. [cited 2014]; Available from: URL: http://www.lib.umd.edu/binaries/content/assets/public/usereducation/evaluating-books-checklist-form-spring-2014.pdf
 18. U.S. National Library of Medicine. Electronic databases & directories: alphabetical list [Online]. [cited 2014]; Available from: URL: https://www.nlm.nih.gov/services/databases_abc.html
 19. Yasini M, Marchand G. Mobile health applications, in the absence of an authentic regulation, does the usability score correlate with a better medical reliability? Stud Health Technol Inform 2015; 216: 127-31.
 20. Haffey F, Brady RR, Maxwell S. A comparison of the reliability of smartphone apps for opioid conversion. Drug Saf 2013; 36(2): 111-7.
 21. Pandey A, Hasan S, Dubey D, Sarangi S. Smartphone apps as a source of cancer information: Changing trends in health information-seeking behavior. J Cancer Educ 2013; 28(1): 138-42.