نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مهندسی نرم‌افزار، مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دکتری تخصصی، مدیریت اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت و گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، جراحی مغز و اعصاب، مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، طب ورزشی، مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 کارشناسی ارشد، مدارک پزشکی، مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پرونده پزشکی مبتنی بر مشکل POMR (Problem-oriented medical record) یکی از شیوه‌های مستندسازی و سازماندهی پرونده‌های پزشکی است. ایجاد فهرستی از مشکلات بیمار، رکن اصلی این روش می‌باشد و هسته اصلی تعریف پرونده الکترونیک سلامت شناخته می‌شود. در مطالعه حاضر به تبیین ایجاد محتوای فهرست مشکلات بیماران بستری و چالش‌های آن پرداخته شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- کاربردی بود که در سال 1394 در بیمارستان الزهرا (س) دانشگاه علوم‌ پزشکی اصفهان انجام گردید. یکی از الزامات ایجاد فهرست مشکلات بیمار، ایجاد محتوای اطلاعاتی آن بود که بعد از طراحی نرم‌افزار آن، در دو بخش داخلی و جراحی ‌اعصاب پیاده‌سازی شد.یافته‌ها: تجربه پیاده‌سازی نرم‌افزار فهرست مشکلات بیمار نشان داد که یکی از پرچالش‌ترین الزامات این فرایند، ایجاد محتوای اطلاعاتی آن می‌باشد. مدیریت سیستم ترمینولوژی، مدیریت ثبت مشکلات بیمار و مدیریت مستندسازی بین گروهی از جمله چالش‌های ایجاد محتوای فهرست مشکلات بیمار بود.نتیجه‌گیری: پیاده‌سازی فهرست ‌مشکلات بیمار به عنوان یکی از اجزای اصلی POMR به ویژه در محیط‌های بستری که با گروه‌های درمانی متعددی مواجه هستند، دارای ملزومات چالش برانگیزی می‌باشد که نیاز به دانش و پشتیبانی مدیریتی، مالی و فنی مناسب دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Electronic Patient Problem List Content Development and Its Challenges: A Case Study

نویسندگان [English]

 • Hoda Memarzadeh 1
 • Maryam Jahanbakhsh 2
 • Majid Rezvani 3
 • Mohammad Saleki 4
 • Mohammad Reza Habibi 5

1 MSc, Software Engineering, Alzahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 PhD, Health Information Management, Management and Economic Health Research Center AND Department of Healthcare Management, School of Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Neurosurgery, Alzahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 Assistant Professor, Sport Medicine, Alzahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

5 MSc, Medical Records, Alzahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Problem-oriented medical record (POMR) is a method of documentation and medical record organization. Problem list is the main component of POMR and the core of the electronic health record (EHR) definition. The aim of the present study was to explain the requirements and challenges in establishing an electronic problem list in hospitals.Methods: This descriptive-applied study was conducted in 2016 in Alzahra Hospital affiliated with Isfahan University of Medical Sciences, Iran. One of the requirements of patient problem lists was content development that, after designing the software, was implemented at neurosurgery and neurology wards.Results: Establishing an electronic problem list showed that content development was its most challenging requirement. These challenge included terminology, patient problems documentation, and interdisciplinary documentation management.Conclusion: Implementation of the problem list as a key component of POMR, especially in inpatient settings with various treatment groups, has challenging requirements. Thus, it requires knowledge and administrative, financial, and technical support.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Electronic Health Records
 • Medical Records Problem-Oriented
 • Patients
 1. Hummel J, Evans P. Standardizing the problem list in the ambulatory electronic health record to improve patient care. Washington, DC: Washington and Idaho Regional Extension Center; 2012.
 2. Wright A, Maloney FL, Feblowitz JC. Clinician attitudes toward and use of electronic problem lists: A thematic analysis. BMC Med Inform Decis Mak 2011; 11: 36.
 3. Bice M, Bronnert J, Goodell S, Herrin B, Scichilone RA, Scott R, et al. Problem lists in health records: Ownership, standardization, and accountability. Chicago, IL: American Health Information Management Association (AHIMA); 2012.
 4. Acker B, Bronnert J, Brown T, Clark JS, Dunagan B, Elmer T, et al. Problem list guidance in the EHR. J AHIMA 2011; 82(9): 52-8.
 5. Lynch WJ, Mauss NK. Brain injury rehabilitation: Standard problem lists. Arch Phys Med Rehabil 1981; 62(5): 223-7.
 6. Hartung DM, Hunt J, Siemienczuk J, Miller H, Touchette DR. Clinical implications of an accurate problem list on heart failure treatment. J Gen Intern Med 2005; 20(2): 143-7.
 7. Steindel SJ. A comparison between a SNOMED CT problem list and the ICD-10-CM/PCS HIPAA code sets. Perspect Health Inf Manag 2012; 9: 1b.
 8. Armijo D, McDonnell C, Werner K. Electronic health record usability: interface design considerations.Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality; 2009.
 9. Holmes C. The problem list beyond meaningful use. Part I: The problems with problem lists. J AHIMA 2011; 82(2): 30-3.
 10. Health Level Seven International (HL7). Condition Clinical Status Codes [Online]. [cited 2016]; Available from:
 11. URL: https://www.hl7.org/fhir/valueset-condition-clinical.html