نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، علم‌سنجی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تجزیه و تحلیل استناد در پروانه‏های ثبت اختراع به پژوهش‏های علمی و مجلات، یکی از روش‏های موجود برای اندازه‏گیری رابطه بین علم و فن‌آ‌‌وری محسوب می‌شود. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان استناد به مجلات انگلیسی ‏زبان ایرانی زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پروانه‏های ثبت اختراع موجود در پایگاه ثبت اختراع و علایم تجاری آمریکا USPTO (United States Patent and Trademark Office) صورت گرفت.روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی و با رویکرد علم‏سنجی انجام شد. جامعه تحقیق متشکل از 268 مجله انگلیسی‏ زبان زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران بود که عناوین آن‌ها در USPTO مورد جستجو قرار گرفت.یافته‌ها: در مجموع، فقط به 49 مورد از مجلات وزارت بهداشت استناد شده بود که تعداد پروانه‏های ثبت اختراع استنادکننده، 207 مورد بود. مجله Advanced Pharmaceutical Bulletin بیشترین استناد را از سوی پروانه‏های ثبت اختراع دریافت کرده بود. 65 درصد از پروانه‏های ثبت اختراع استنادکننده به‏ مجلات وزارت بهداشت، در رده اصلی A یعنی «نیازهای انسانی» قرار گرفتند. بیشتر پروانه‏های ثبت اختراع استنادکننده به مجلات وزارت بهداشت متعلق به آمریکا و مالک بیشتر آن‏ها دانشگاه استنفورد می‌باشد.نتیجه‌گیری: مجلات انگلیسی ‏زبان ایرانی با بهره‏گیری از فرایند و راهبردهای لازم طبق سیاست‏ها و نظارت بر آن‏ها، می‏توانند در سطح بین‏المللی جایگاه بهتری از لحاظ وضعیت مقالات و فن‌آور‏محور بودن داشته باشند. بنابراین، با توجه به انتشار روزافزون مقالات در کشور، باید به کیفیت آن‏ها بیشتر از کمیت توجه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Citations to Iranian English-Language Journals Approved by the Iranian Ministry of Health and Medical Education in Patents Registered in the United States Patent and Trademark Office (USPTO) Database

نویسندگان [English]

 • Shirin Zahedi 1
 • Alireza Noruzi 2
 • Sepideh Fahimifar 3

1 MSc, Scientometrics, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Assessment of the citations to scientific researches and journals by invention patents is a way to analyze the relationship between the science and technology. The purpose of this research was to investigate citations to English-language journals approved by Iranian Ministry of Health and Medical Education in patents registered in the United States Patent and Trademark Office (USPTO) database.Methods: This descriptive survey was conducted based on citation analysis and scientometrics techniques. The study population included 268 English-language journals approved by the Iranian Ministry of Health and Medical Education. The title of each journal was used to search at the USPTO database.Results: 207 patents cited to 49 English-language journals approved by Iranian Ministry of Health and Medical. Note that 65% of patents in this group were in the class ‏A (i.e., human necessities). Most patents citing Iranian medical journals belonged to the United States, and were assigned by Stanford University.Conclusion: Iranian journals, using the necessary processes and strategies according to their policies, can have a better internationally position in terms of article status and being technology-centered. Therefore, due to the increasing publication rate of articles in the country, their quality should be considered (focused on) more than quantity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Periodical
 • Citation
 • Patent
 • United States Patent and Trademark Office
 • Iran
 1. Verbeek A, Debackere K, Luwel M, Andries P, Zimmermann E, Deleus F. Linking science to technology: Using bibliographic references in patents to build linkage schemes. Scientometrics 2002; 54(3): 399-420.
 2. Jaffe AB, Fogarty MS, Banks BA. Evidence from patents and patent citations on the impact of nasa and other federal labs on commercial innovation. J Ind Econ 1998; 46(2): 183-205.
 3. Mohammadzadeh F. Evaluation of the Iranian highly cited papers citing in patents [MSc Thesis]. Tehran, Iran: University of Tehran; 2017. [In Persian].
 4. Bigdeli Z, Serati Shirazi M. Investigating the link between science and technology through citation analysis of Iranian patent during 2009-2013. National Studies on Librarianship and Information Organization 2015; 26(2): 65-76. [In Persian].
 5. Noruzi A. Patent citations to Webology Journal on the USPTO Database. Webology 2018; 15(1): 1-7.
 6. Bousfield D, McEntyre J, Velankar S, Papadatos G, Bateman A, Cochrane G, et al. Patterns of database citation in articles and patents indicate long-term scientific and industry value of biological data resources. F1000Res 2016; 5: 160.