نوع مقاله : بیان دیدگاه

نویسنده

استادیار، مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

Importance of Managing Supply Chain Resilience to Enhance the Covid-19 Vaccination Program: A New Paradigm Requirement

نویسنده [English]

  • Gholamreza Nasiri

Assistant Professor, Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

-