نوع مقاله : بیان دیدگاه

نویسندگان

1 استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده رسانه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد، کتابداری و اطلاع‌رسانی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

The Stages for Avoiding Misinformation and Disinformation in Health Context: A Commentary

نویسندگان [English]

  • Zahra Kazempour 1
  • Hasan Ashrafi-Rizi 2

1 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Media, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Professor, Medical Library and Information Science, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

-

  1. Keshavarz H. Information seeking: From information needs to information credibility. Tehran, Iran: Ketabdar Publishing; 2015. [In Persian].
  2. Amiri Aghadaei F. Principles of marketing. Isfahan, Iran: University of Isfahan; 2009. [In Persian].