نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، فن‌آوری اطلاعات سلامت، کمیته تحقیقات دانشجویی و دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار، انفورماتیک پزشکی، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار، انفورماتیک پزشکی، گروه علوم اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: پزشکان نیاز به ابزارهای شخصی‌سازی شده دارند که با دسترسی مناسب به اطلاعات بیماران، به آن‌ها در اتخاذ مناسب‌ترین تصمیم بالینی کمک نماید. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی اقلام داده‌ای مهم برای طراحی پنل میز کار الکترونیکی پزشک در سیستم اطلاعات بیمارستانی بود.روش بررسی: این مطالعه توصیفی در بیمارستان‌های تحت پوشش دو دانشگاه علوم پزشکی کرمان و زاهدان انجام شد. جامعه تحقیق، کلیه پزشکان در سطوح مختلف بودند. روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و تصادفی با حداقل حجم نمونه 3 تا 5 نفر در هر گروه تخصصی در نظر گرفته شد. طی دو فاز پیاپی، ابتدا حداقل داده‌های ضروری از طریق مراجع معتبر مورد شناسایی قرار گرفت و سپس نظرات از طریق مصاحبه و پرسش‌نامه جمع‌آوری گردید.یافته‌ها: 298 متغیر به عنوان اقلام داده‌ای شناسایی و در پرسش‌نامه‌های اختصاصی در 18 گروه پزشکی و از 70 نفر پزشک نظرخواهی گردید. از کل اقلام، 57 قلم داده‌ای از نظر همه پزشکان مشترک بود و سایر اقلام غیر مشترک بین 5 تا 45 مورد انتخاب و در سه سطح اولویت‌بندی شد. نتیجه‌گیری: دسترسی به داده‌های بالینی بیماران برای پزشکان اهمیت فراوانی دارد و لازم است پنل میز کار پزشک به شکل یک ابزار روزمره برای آن‌ها قابل استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritization of the Prominent Data Items from the Perspective of Physicians : Designing a Physician Desk Panel in the Information System of University Teaching Hospitals

نویسندگان [English]

 • Farzaneh Hoseini 1
 • Afshin Sarafi-Nejad 2
 • Mohammad Mehdi Ghaemi 3

1 MSc Student, Health Information Technology, Student Research Committee AND School of Management and Medical Information Sciences, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

2 Assistant Professor, Medical Informatics, Medical Informatics Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

3 Assistant Professor, Medical Informatics, Department of Health Information Sciences, School of Management and Medical Information Sciences, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

چکیده [English]

Introduction: Physicians need personalized tools that help patients to make the best and appropriate clinical decision through proper access to patients' data and information. This study identifies important data items for designing an electronic physician desk panel in a hospital information system (HIS).Methods: This descriptive study was performed with the participation of physicians of hospitals under the auspices of Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran and Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran. The population was all physicians at different levels who were selected by stratified and simple random sampling method. In two consecutive phases, first the minimum necessary data were identified by expert and then the opinions of the physicians were collected through interviews and structured questionnaires.Results: 298 variables were identified as data items and 70 physicians in 18 medical groups were interviewed about them in specific questionnaires. Of the total items studied, 57 data items were common to all physicians and other non-common items between 5 and 45 items in different specialties were selected and prioritized at three levels.Conclusion: Access to patients' clinical data seems to be an  important criterion for physicians and the physician's desk panel needs to be used as a daily tool by them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hospital Information Systems
 • Needs Assessment
 • Clinical Informatics
 • Clinical Dashboard
 1. Lee KH, Yoo S, Shin H, Baek RM, Chung CY, Hwang H. Development of digital dashboard system for medical practice: maximizing efficiency of medical information retrieval and communication. Stud Health Technol Inform 2013; 192: 1091.
 2. Moghadasi H, Sheykh Taheri A. Organizational structure of the health information management departments in hospitals: A new model for Iran. Payesh 2008; 7(2): 129-40. [In Persian].
 3. Aghajani M. Analysis and comparison of hospital information systems. Teb va Tazkieh 2003; (47): 29-36. [In Persian].
 4. Duberman T, Bloom L, Conard S, Fromer L. A call for physician leadership at all levels. Physician Exec 2013; 39(2): 24-6, 28, 30.
 5. Shortliffe E. Biomedical Informatics. New York, NY: Springer; 2014.
 6. Karlawish J. Desktop medicine. JAMA 2010; 304(18): 2061-2.
 7. Riazi H, Betaraf E, Abedian S. Functional assessment of the hospital information system. Tehran, Iran: Sarvarkian; 2013. p.6. [In Persian].
 8. Salmanizadeh F, Sarafi Nejad A, Etminan A. Redesinig and automation of the electronic discharge summary in Shafa Educational Hospital in Kerman affiliated with Kerman University of Medical Sciences [Thesis]. Kerman, Iran: Kerman University of Medical Sciences; 2021.
 9. Hosseini, F. Needs assessment for designing an electronic physician's desk panel in hospital information system [MSc Thesis]. Kerman, Iran: Faculty of Management and Medical Informatics, Kerman University of Medical Sciences; 2021.
 10. Wyatt JC, Wyatt SM. When and how to evaluate health information systems? Int J Med Inform 2003; 69(2-3): 251-9.
 11. Farzandipour M, Meidani Z, Gilasi HR, Dehghan Banadaki R. Ranking of hospital information systems based on requirements of Iran in 2013. Jounal of Modern Medical Information Sciences 2015; 1(1): 1-9. [In Persian].
 12. Koopman RJ, Steege LM, Moore JL, Clarke MA, Canfield SM, Kim MS, et al. Physician information needs and electronic health records (EHRs): Time to reengineer the clinic note. J Am Board Fam Med 2015; 28(3): 316-23.
 13. Moeil Tabaghdehi K, Ghazisaeedi M, Shahmoradi L, Karami H, Bashiri A. Designing a minimum data set for major thalassemia patients: towards electronic personal health record. Journal of Community Health Research 2018; 7(1): 24-31. [In Persian].
 14. Swartz JL, Cimino JJ, Fred MR, Green RA, Vawdrey DK. Designing a clinical dashboard to fill information gaps in the emergency department. AMIA Annu Symp Proc 2014; 2014: 1098-104.
 15. Martikainen S, Viitanen J, Korpela M, Laaveri T. Physicians’ experiences of participation in healthcare IT development in Finland: Willing but not able. Int J Med Inform 2012; 81(2): 98-113.