نوع مقاله : مقاله مروری نقلی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته ی تحقیقات دانشجویی، مدیریت خدمات بهداشتیدرمانی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی دکتری، کمیته ی تحقیقات دانشجویی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مربی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هر انسانی در زندگی، دچار گرفتاری می‌شود و در برخی موارد، نجات و رهایی از آن، خارج از توان انسان است که این امر باعث اضطراب می‌شود. در این مقاله، پژوهشگران راهکارهای پیشگیری از این دغدغه‌ی اجتماعی را از منظر آیات و روایات استخراج و دسته‌بندی نموده‌اند. این مطالعه‌ی پژوهشی از نوع مروری وکتابخانه‌ای است و با مطالعه‌ی سایت‌های معتبر، مقالات، پایان‌نامه‌ها، کتاب‌های معتبر دینی از جمله قرآن کریم، نهج البلاغه و ... و همچنین نرم‌افزارهای قرآنی به بررسی موضوعات مرتبط با اضطراب و آرامش پرداخته است. در دنیای مدرن قرن معاصر، ادعاهای علمی و پیشرفت‌های به دست آمده نتوانسته است گام مؤثری در زمینه‌ی کنترل تنش‌های زندگی بردارد. با وجود تلاش‌های پزشکی و سیستم درمان، نه تنها در شیوع بیماری‌های روانی به خصوص اضطراب کاهشی حاصل نشده است، بلکه وقوع آن رو به افزایش است. قرآن بهترین پناهگاه افراد با ایمان می‌باشد. ایمان بدون شک، مؤثرترین درمان اضطراب است. برای مثال آیه‌ی زیر به نقش آرامش بخشی ایمان اشاره نموده است: الَّذِینَ آمَنُواْ وَلَمْ یَلبسُواْ إِیمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِکَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ (انعام/۸۲) کسانی که ایمان آورده‌اند و ایمان خود را با شرک و ستم آلوده نکرده‌اند، ایمنی (آرامش) تنها برای آن‌ها است و آن‌ها هدایت یافتگانند. یافته‌های حاصل از این پژوهش شامل شناسایی ریشه‌های اضطراب، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای کسب آرامش است،که در دو دسته‌ی کلی پیشگیری و مدیریت اضطراب تقسیم گردیده است. در این راستا، آیات و روایات مرتبط با موضوعات هر مجموعه به تفصیل بیان گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Anxiety Management by Relaxation Approach: Quranic Verses

نویسندگان [English]

  • Leila Mohammadinia 1
  • Maryam Yaghoobi 2
  • Akbar Kolahdouzan 3

1 MSc Student, Student Research Committee, Heallth Services Management, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 PhD Student, Student Research Committee, Heallth Services Management, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Lecturer, Persian Language and Literature, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Background: Everyone has experienced problems whose solution is beyond human power. Such 
a situation would definitely result in anxiety. This paper identified and classified solutions for 
anxiety suggested by Quran and hadith. 
Methods: This review study, valid websites, articles, theses, religious books including Quran and 
Nahj al-Balagha, and Quran software programs containing issues related to anxiety and relaxation 
were evaluated. 
Results: Although modern scientific developments claim to control stresses in life, none of them 
has actually been effective. In fact, recent medical efforts failed to reduce psychiatric diseases. 
Quran is the best refuge for those with faith. Faith without doubt is the most effective treatment 
for anxiety. As Quran says: "Those who believe and have not confounded their belief with harm 
security belongs to them; and they are guided". 
Conclusion: The present study identified causes of and methods to prevent anxiety according to 
Quran. The results were described in detail in two groups of anxiety prevention and anxiety 
management. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Relaxation
  • Religion
  • Quran