نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

این مقاله به معرفی اصطلاح جدیدی در حوزه اطلاع یابی سلامت و ارتباطات سلامت به نام پیگیری اخبار ناخوشایند می پردازد و سعی دارد تا با اشاره به اثرات آن بر سلامت فرد و جامعه، نظر دست اندرکاران حوزه سلامت را به این موضوع جلب نماید.

افراد در زندگی خود با طیف وسیعی از اخبار مواجه هستند که برخی از آن‌ها محتوای منفی و ناخوشایند دارند (1). معمولاً افراد جستجوی اطلاعات را به عنوان راهکاری برای مقابله با موقعیت‌های چالش‌برانگیز در نظر می‌گیرند. از سوی دیگر، کنار آمدن و انطباق با اطلاعات ناخوشایند هم می‌تواند یک رفتار مقابله‌ای باشد؛ زیرا به افراد در مورد خطرات موجود هشدار می‌دهد و آن‌ها را برای تهدیدهای مشابه در آینده آماده می‌سازد (2). یکی از چالش‌های جدید حوزه سلامت، وجود، گرایش و تمایل بعضی از افراد به "پیگیری اخبار ناخوشایند" (Doom Scrolling or Doom surfing) است که که دلایل متنوعی دارد و می‌تواند حوزه‌های مختلف سلامت را دربرگیرد. برخی از این دلایل عبارتند از: استفاده غیرفعال از رسانه‌های اجتماعی، عادت به استفاده از رسانه‌ها، اضطراب، خودکنترلی ضعیف و برخی دیگر از ویژگی‌های شخصیتی افراد. همچنین احتمال انجام "پیگیری اخبار ناخوشایند" در مردان، بزرگسالان جوانتر و افراد سیاسی بیشتر است. در مجموع، چنین به نظر می‌رسد که پیگیری چنین اخباری برای این قبیل افراد از جذابیت خاصی برخوردار است. (3).

تازه های تحقیق

 

فیروزه زارع فراشبندی: scholar، pubmed

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Doom Scrolling in Health Science

نویسندگان [English]

  • Vahid Nakhzarimoghaddam 1
  • Ehsan Geraei 2
  • Firoozeh Zare Farashbandi 3

1 PhD student,Medical Library and Information Science, Department of Medical Library and Information Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, School of Literature and Human Sciences, Lorestan University, Khorramabad, Iran

3 Associate Professor, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Iran, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

This article introduce a new term in the field of health information and health communication called the "Doom Scrolling" and tries to draw the attention of health professionals to this issue by referring to its effects on the health of the individual and society.

People are faced with a wide range of news in their lives, some of which have negative and unpleasant content (1). Usually, people consider searching for information as a way to deal with challenging situations. On the other hand, coping and adapting to unpleasant information can also be a coping behavior; because it warns people about existing dangers and prepares them for similar threats in the future (2). One of the new challenges in the health science is the existence, tendency and desire of some people to "follow unpleasant news" (Doom Scrolling or Doom surfing), which has various reasons and can occur in different health fields. Some of these reasons are: passive use of social media, habitual media use, anxiety, weak self-control and some other personality traits of people. Men, younger adults, and politicians are also more likely to do doom scrolling. In general, it seems that following such news is particularly attractive for some people. (3).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Doom Scrolling
  • Doom Surfing
  • Health information Seeking Behavior
  • Health information Communication

فیروزه زارع فراشبندی: scholar، pubmed

1. Yousefifar Hassan. Positivity in delivering bad news. Specialized scientific-educational monthly magazine of Tadbir management 1400; 32 (323): 99-94 .
2. Buchanan K, Aknin LB, Lotun S, Sandstrom GM. Brief exposure to social media during the COVID-19 pandemic: Doom-scrolling has negative emotional consequences, but kindness-scrolling does not. PLoS One. 2021 Oct 13;16(10): e0257728. doi:10.1371/journal.pone.0257728. PMID: 34644310; PMCID: PMC8513826.
3. Sharma B, Lee SS, Johnson BK. The Dark at the End of the Tunnel: Doomscrolling on Social Media Newsfeeds. Technology, Mind, and
Behavior 2022; 3(1):1-13. https://doi.org/10.1037/tmb0000059
4. Michael, Morgan. "The Mean World Syndrome". Challenging Media. Archived from the original on 2021-12-21. Retrieved September 30, 2019.
5. Merriam Webster Dictionary [Online]. 2023 Jan-Mar. [cited 2023 Jan-Mar]; Available from: URL: https://www.merriamwebster.com/words-at-play/doomsurfing-doomscrolling-words-were-watching.
6. Anand N, Sharma MK, Thakur PC, Mondal I, Sahu M, Singh P, Kande JS, Ms N, Singh R. Doomsurfing and doomscrolling mediate psychological distress in COVID‐19 lockdown: Implications for awareness of cognitive biases. Perspectives in Psychiatric Care. 2022 Jan;58(1):170-2.
7. Warnock C. Breaking bad news: issues relating to nursing practice. Nurs Stand. 2014 Jul 15;28(45):51-8. doi: 10.7748/ns.28.45.51. e8935.PMID: 25005417.