نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی، معاونت تحقیقات و فناوری، کتابخانه‌ی مرکزی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گوارش، مرکز تحقیقات جامع‌نگر عملکردی گوارش، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

10.48305/him.2024.42583.1183

چکیده

اطلاعات قابل اعتماد نقش مهمی در نظام سلامت دارند. با این وجود، گاهی جامعه با تحریف حقایق، دستکاری اطلاعات، به اشتراک گذاشتن اطلاعات بدون درک عواقب آن، و انتشار اخبار جعلی که انواعی از اختلالات اطلاعاتی هستند، مواجه است. Wardle وDerakhshan اختلالات اطلاعاتی را به سه دسته: «اطلاعات نادرست(Misinformation)»، «اطلاعات فریبنده(Disinformation)« و «بداطلاعات(Malinformation)» طبقه‌بندی کرده‌اند (1).

برخلاف اطلاعات فریبنده که مبتنی بر اطلاعات کاملاً نادرست هستند، بداطلاعات سلامت از اطلاعات متقن و قابل قبول پزشکی اما مشروط به شرایط خاص و یا اطلاعات نسبتاً درست سلامت استفاده می‌کند. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن بافت اولیه یا در یک بافت نادرست ارائه می‌شوند تا افرادی که با آن مواجه میشوند را به سمت برداشت‌ها و نتیجه‌گیری‌های نادرست یا گمراه‌کننده هدایت کند. در واقع، بد اطلاعات، اطلاعات صحیح با پیکربندی مجدد (Reconfigured true information) است. هنگامی که پس‌زمینه یا بافت مانند زمان، مکان یا حریم خصوصی در نظر گرفته نمی‌شود، می‌تواند ادراکی در تضاد با واقعیت ایجاد کند و به افراد، سازمان‌ها و درک جمعی آسیب برساند (2). نکته مهم در گردش بداطلاعات سلامت، قصد و نیت فرستنده اطلاعات یا پیام است که به طور عمد و با سوء‌نیت و به منظور ایجاد آسیب واقعی یا ایجاد تهدید آسیب واقعی به شخص، سازمان یا کشور انجام می‌شود. بنابراین، در ترویج بداطلاعات، قصد فرد برای آسیب رساندن قطعی است، نه تصادفی که می‌تواند برای سایرین مضر و حتی خطرناک باشد و در عین حال جنبه مجرمانه نیز داشته باشد (3).

تازه های تحقیق

محمدرضا هاشمیان:   Google Scholar، Pubmed

 پیمان ادیبی:  Google Scholar، Pubmed

 فیروزه زارع فراشبندی:  Google Scholar، Pubmed

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Health Malinformation

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Hashemian 1
  • Peyman Adibi 2
  • Firoozeh Zare-Farashbandi 3

1 Library and Information Sciences, Central Library, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Professor, Gastroenterology, Integrative Functional Gastroenterology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Reliable information plays an important role in the health system. Nevertheless, sometimes the society is faced with distortion of facts, manipulation of information, sharing of information without understanding its consequences, and dissemination of fake news, which are types of information disorders. Wardle and Derakhshan classified information disorders into three categories: "Misinformation", "Disinformation" and "Malinformation" (1).

Unlike disinformation that is based on completely false information, health malinformation uses valid and acceptable medical information but subject to certain conditions or relatively accurate health information. This information is presented without considering the original context or in an incorrect context to lead people who encounter it to false or misleading impressions and conclusions. In fact, malinformation is reconfigured true information. When background or context, such as time, place, or privacy, is not considered, it can create a perception that conflicts with reality and harm individuals, organizations, and collective understanding (2). The important point in the circulation of health malinformation is the intention of the sender of the information or message, which is done intentionally and with malicious intent in order to cause real harm or the threat of real harm to a person, organization or country. Therefore, in promoting malinformation, the person's intention to harm is certain, not accidental, which can be harmful and even dangerous for others, and at the same time, it has a criminal aspect (3).

کلیدواژه‌ها [English]

  • malinformation
  • health
  • informtion disorders