مدیریت اطلاعات سلامت
عوامل موثر در استفاده از خدمات پزشکی از راه دور: مطالعه موردی نرم افزار موبایلی

کیوان مشیرپناهی؛ خبات نسایی؛ آرمان احمدی زاد

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 143-149

https://doi.org/10.48305/him.2024.41736.1113

چکیده
  مقدمه: پیشرفت‌های سریع در فناوری اطلاعات، باعث تغییرات بنیادین در زندگی و محیط‌های کاری در سراســر جهان شده است، با فراگیرتر شدن فناوری‌های دیجیتالی مانند گوشی‌های هوشمند ، افراد می‌توانند در خود نظارتی و مراقبت از خود شرکت کنند و کنترل بیشتری بر مسیرهای سلامتی خود در طول دوره زندگی به دست آورند. تحصیلات و جنسیت دو مولفه مهم در ...  بیشتر