گذری بر مدیریت در بحران

حسینعلی رستگاری؛ سیما عجمی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1384

چکیده
  در حوادث غیر مترقبه روال طبیعی امور مربوط به زندگی روزمره جامعه به یکباره دگرگون و غیر عادی می‌شود، و در چنین شرایطی مدیریت بحران علم توام با هنری است که تلاش می‌کند تا شرایط بحرانی را به حالت عادی (و نه لزومأ قبل از بحران) برگرداند. عمده‌ترین عامل موفقیت این مدیریت به میزان آمادگی قبل از وقوع بحران بستگی دارد. در غیر این صورت شاهد ...  بیشتر