نوع مقاله : Index

نویسندگان

چکیده

در حوادث غیر مترقبه روال طبیعی امور مربوط به زندگی روزمره جامعه به یکباره دگرگون و غیر عادی می‌شود، و در چنین شرایطی مدیریت بحران علم توام با هنری است که تلاش می‌کند تا شرایط بحرانی را به حالت عادی (و نه لزومأ قبل از بحران) برگرداند.
عمده‌ترین عامل موفقیت این مدیریت به میزان آمادگی قبل از وقوع بحران بستگی دارد. در غیر این صورت شاهد بروز بحران در بحران خواهیم بود. این مقاله که به صورت تحقیقی مروری، با استفاده و مطالعه منابع علمی (12 مقاله جدید در این زمینه) وتجربیات مدیریتی نویسنده تهیه شده است به عوامل عمده‌ای که مدیران بحران با آن مواجه می‌باشند, نظری اجمالی دارد.

واژه های کلیدی :
بلایا - بلایای طبیعی - برنامه ریزی بهداشت منطقه ای - مدیریت خدمات بهداشتی – مدیریت ایمنی از حوادث

عنوان مقاله [English]

An overview of the management of the crisis

چکیده [English]

In a crisis, daily life of people is threatened by disaster. The management of the crisis is both a science and an art in which attempts are made to restore the critical situation to a normal one, not necessarily to the same conditions which existed before the crisis took place.
The ability of a manager to overcome the crisis depends on his readiness before it occurs. In this review article, the main factors which managers should take into account during a crisis are discussed.

Keywords:
disasters – natural disasters – regional health planning – health services administration – safety management.