مقالات پژوهشی
آیا درجه‌ی ارزشیابی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران با عملکرد آنها رابطه دارد؟

محمد عرب؛ ابوالقاسم پوررضا؛ حجت زراعتی؛ رامین روانگرد

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1384

چکیده
  مقدمه: بیمارستانها نیز نظیر سایر سازمانها نیازمند نظارت و ارزشیابی مستمر و دائمی هستند. با نگرش به وظایف اصلی این مراکز که آموزش، درمان، پژوهش و مشارکت در بهداشت جامعه است، این امر، از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد. بر این اساس هدف پژوهشگران نیز مقایسه درجه ی ارزشیابی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران با عملکرد آنها ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
وضعیت سواد اطلاعاتی و عوامل موثر بر آن در میان کتابداران و اطلاع رسانان کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

علیرضا رحیمی؛ صادق الماسی؛ محمد جواد آل مختار

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1384

چکیده
  مقدمه: با توجه به این واقعیت که در عصر حاضر، آگاهی از مهارتهای ارزیابی، بازیابی و سازماندهی اطلاعات کمک فراوانی به کتابداران در جهت رفع نیازهای اطلاعاتی مراجعان می نماید، این سوال به ذهن خطور می کند که کتابداران جامعه‌ی هدف با مهارتهای بازیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای رسیدن به پاسخ مطلوب، تا چه میزان آشنایی دارند و تا چه اندازه ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
علل ناقص ماندن پرونده های پزشکی و پیشنهادات مدیران و پزشکان شاغل در بیمارستانهای دانشگاهی اصفهان در سال 1383

نـاهیـد توکلــی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1384

چکیده
  مقدمه: اطلاعات پزشکی ابزاری کلیدی است که در برنامه ریزی ، هماهنگی و ارزشیابی مراقبتهای ارائه شده به بیمار مورد استفاده قرار می گیرد ، به علاوه محتوا و مستندات ثبت شده در پرونده‌ی پزشکی برای مقاصد قانونی ، آموزشی ، تحقیقی ، برنامه ریزیهای مدیریتی و اعتباربخشی مفید است . این تحقیق با هدف تعیین علل ناقص ماندن پرونده های پزشکی و راهکارهای ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
مطالعه‌ی تطبیقی مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی اصفهان

حانیه سادات سجادی؛ محمدباقر توکلی؛ مصطفی کیانی‌مهر؛ محمود نصر اصفهانی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1384

چکیده
  مقدمه: حدود 20 درصد از هزینه‌های پیش‌بینی‌شده بیمارستان به بخش تجهیزات پزشکی اختصاص دارد، بنابراین وجود یک مدیریت دقیق و صحیح برای نگهداری این تجهیزات در بیمارستان ضروری به نظر می رسد. مطالعات و بررسی‌های اولیه نشان داد که با وجود اهمیت این مدیریت، متاسفانه توجه چندانی به آن ، به ویژه در کشور ما نشده بود، از این رو این پژوهش با هدف ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
وضعیت بکارگیری بسته‌ی نرم افزاری مینی، میکرو CDS/ISIS یونسکو در کتابخانه های مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

سید احمد خوشرو

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1384

چکیده
  مقدمه: نزدیک به دو دهه پیش, سازمان یونسکو با هدف ایجاد یکپارچگی و سرعت بخشیدن به کار سازماندهی و طبقه بندی مجموعه کتابخانه ها، با کمک فن آوری نوین، بسته‌ی نرم افزاری مینی میکرو موسوم به CDS/ISISرا طراحی و تولید نمود و آن را به طور رایگان در اختیار اغلب کتابخانه های دانشگاهی ایران و جهان قرار داد. نظر به اهمیت سازماندهی منابع در مجموعه های ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تأثیر آموزشهای ضمن خدمت در بهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

محمود نکوئی مقدم؛ ناهید میر رضائی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1384

چکیده
  مقدمه: اجرای برنامه های آموزشی در یک سازمان می تواند نیاز به نیروی انسانی متخصص را در آینده رفع کند و تضمینی برای بهره وری باشد. برای اجرای بهتر آموزش باید شرایطی در سازمان فراهم گردد تا کیفیت خدمات آموزشی ارتقا یابد. هدف از انجام این تحقیق نیز تعیین تأثیر آموزشهای ضمن خدمت در بهره وری کارکنان دفتر مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
میزان رضایتمندی از خدمات بیمه ای و بیمه‌ی مکمل در بیماران مراکز درمانی منتخب شهر تهران

مسعود فردوسی؛ مریم محمدی زاده

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1384

چکیده
  مقدمه : پیشرفت سریع دانش و فناوری پزشکی و تنوع و گستردگی خدمات درمانی، تعمیم کلیه سرویس های درمانی به بیمه شدگان اجباری به صورت نامحدود و در کلیه سطوح نه جزو رسالت سازمان های بیمه اجتماعی درمان محسوب شده، نه در توان آنها می باشد. به همین علت ، خدمات مازاد با نام بیمه مکمل (Complementary Insurance)، برعهده شرکت های بیمه درمان خصوصی و یا بازرگانی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
میزان آمادگی کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی تهران برای پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)

رسول نوری

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1384

چکیده
  مقدمه: مدیریت کیفیت فراگیر یک فلسفه رهبری و اصول هدایتگری است که بر بهبود مستمر از طریق مشارکت کارکنان و استفاده از روشهای کمی تاکید می کند و بر رضایت همه جانبه ی مشتری متمرکز است. از آنجا که کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی، مراکز مهم تهیه و گردآوری، سازماندهی و ارائه اطلاعات پزشکی در سطح کشور می باشند، ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
آیا می توان آرمان « اطلاعات سلامت برای همگان تا سال 2015 »را محقق ساخت؟

فرزانه امین پور

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1384

چکیده
  تحقق اهداف توسعه درهزاره‌ی جدید و آرمان «سلامت برای همگان» مستلزم دسترسی کلیه متخصصان علوم پزشکی به اطلاعات می باشد. اما با وجود اقدامات موفقیت آمیزی که تا به امروز در زمینه ی فن آوری اطلاعات صورت گرفته، هنوز هم برای بیشتر متخصصان علوم پزشکی در کشورهای در حال توسعه، امکان دسترسی به اطلاعاتی بیش از آنچه که در ده سال گذشته در اختیار ...  بیشتر

Index
گذری بر مدیریت در بحران

حسینعلی رستگاری؛ سیما عجمی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1384

چکیده
  در حوادث غیر مترقبه روال طبیعی امور مربوط به زندگی روزمره جامعه به یکباره دگرگون و غیر عادی می‌شود، و در چنین شرایطی مدیریت بحران علم توام با هنری است که تلاش می‌کند تا شرایط بحرانی را به حالت عادی (و نه لزومأ قبل از بحران) برگرداند. عمده‌ترین عامل موفقیت این مدیریت به میزان آمادگی قبل از وقوع بحران بستگی دارد. در غیر این صورت شاهد ...  بیشتر