نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

تحقق اهداف توسعه درهزاره‌ی جدید و آرمان «سلامت برای همگان» مستلزم دسترسی کلیه متخصصان علوم پزشکی به اطلاعات می باشد. اما با وجود اقدامات موفقیت آمیزی که تا به امروز در زمینه ی فن آوری اطلاعات صورت گرفته، هنوز هم برای بیشتر متخصصان علوم پزشکی در کشورهای در حال توسعه، امکان دسترسی به اطلاعاتی بیش از آنچه که در ده سال گذشته در اختیار داشتند، وجود ندارد. در واقع، عدم امکان دسترسی به اطلاعات هنوز هم مانعی اصلی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مبتنی بر دانش، در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. افزایش و گسترش اطلاعات معتبر، مرتبط و قابل استفاده بیانگر نظامی است که در آن سیاستگذاران و متخصصان علوم پزشکی، پژوهشگران، ناشران، اطلاع رسانان، نمایه سازان و مرورگران سیستم با یکدیگر تشریک مساعی می کنند. متأسفانه چنین نظامی به جهت درک اندک، عدم مدیریت صحیح و کمبود منابع تا کنون تحقق نیافته است. این مقاله پیشنهاد می کند سازمان جهانی بهداشت, رهبری جریان تلاش، برای تحقق دسترسی همگانی به اطلاعات سلامت تا سال 2015 و «یا به عبارتی هدایت آرمان «اطلاعات سلامت برای همگان» را بر عهده بگیرد. راهکارهایی که برای تحقق این آرمان ضروری می باشند عبارتند از: تأمین منابع مالی برای انجام پژوهش به منظور بر طرف کردن موانع استفاده از اطلاعات, ارزیابی و تکرار اقدامات موفقیت آمیز, حمایت از شبکه های چند بعدی و چرخه های اطلاعات, و تدوین سیاستهای ملی در زمینه اطلاعات سلامت. واژه های کلیدی: بهداشت و تندرستی - خدمات بهداشتی درمانی - تکنولوژی اطلاعات - سازمان جهانی بهداشت

عنوان مقاله [English]

Can we achieve health information for all by 2015?

نویسنده [English]

  • Farzaneh Aminpour

چکیده [English]

Universal access to information for health professionals is a prerquisite for meeting the millennium development goals and achieving health for all. However, despite the promises of the information revolution and some successful initiatives, there is little if any evidence that the majority of health professionals in the developing world are any better informed than they were 10 years ago. Lack of access to information remains a major barrier to knowledge-based health care in developing countries. The development of reliable, relevant, usable information can be represented as a system that requires cooperation among a wide range of professionals including health-care providers, policy makers, researchers, publishers, information professionals, indexers and systematic reviewers. The available system is not working because it is poorly understood, unmanaged and under-resourced. This public health article proposes that WHO takes the lead in championing the goal of "Universal access to essential health-care information by 2015 or health information for all" . Strategies for achieving universal access include funding for research into barriers to use information, evaluation and replication of successful initiatives , support for interdisciplinary network information cycles and the formation of national policies on health information. Key words : health – health services – information technology, World Health Organization.