بررسی جنبه‌های مختلف پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعات بالینی و میزان آگاهی مدیران اطلاعات بهداشتی و درمانی از این موارد

مهدی یوسفی؛ غلامرضا مرادی؛ مرجان قاضی سعیدی؛ سمیه فضایلی

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  مقدمه: استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی کارآمد در ارایه‌ی خدمات سلامتی برای تحقق اهداف کارآیی، اثربخشی و کیفیت خدمات ضرورتی انکار ‌ناپذیر به شمار می‌رود. این مطالعه سعی دارد به صورت سازمان یافته به بررسی جنبه‌های مختلف سیستم‌های اطلاعات بالینی و میزان آگاهی مدیران اطلاعات بهداشتی و درمانی از این موارد در بیمارستان‌‌ها بپردازد.روش ...  بیشتر

کیفیت اطلاعات و دیدگاه کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان‌های آموزشی مشهد

خلیل کیمیا فر؛ غلامرضا مرادی؛ فرحناز صدوقی؛ معصومه سرباز

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1386

چکیده
  مقدمه: کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی کسانی هستند که در تمام ساعات کار روزانه‌ی خود از سیستم استفاده می‌کنند و نقاط ضعف و قوت سیستم را به خوبی لمس می‌نمایند. شناخت دیدگاه کاربران نسبت به کیفیت اطلاعات سیستم بسیار مهم بوده و در توسعه و تکامل سیستم بسیار مؤثر می باشد. این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه کاربران نسبت به کیفیت اطلاعات سیستم ...  بیشتر