عامل تأثیر: یک سر و هزار سودا

فرهاد شکرانه ننه‌کران؛ حافظ محمدحسن زاده اسفنجانی

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1387

چکیده
  کمیت زیاد و کیفیت نامعلوم، مشکل امروزی در انتخاب مجلات پزشکی است. شاید معیارهای سنجش کیفیت مجلات بتوانند این مشکل را تا حدودی حل کنند. عامل تأثیر یا Impact Factor یک مجله به عنوان مطرح‌ترین ابزار علم‌سنجی و یکی از مهمترین معیارهای نویسندگان برای ارسال مقاله می‌باشد و مورد توجه کتابداران و اطلاع‌رسانان در آبونمان مجلات است. اکنون این معیار ...  بیشتر