نوع مقاله : Letter to Editor

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

کمیت زیاد و کیفیت نامعلوم، مشکل امروزی در انتخاب مجلات پزشکی است. شاید معیارهای سنجش کیفیت مجلات بتوانند این مشکل را تا حدودی حل کنند. عامل تأثیر یا Impact Factor یک مجله به عنوان مطرح‌ترین ابزار علم‌سنجی و یکی از مهمترین معیارهای نویسندگان برای ارسال مقاله می‌باشد و مورد توجه کتابداران و اطلاع‌رسانان در آبونمان مجلات است. اکنون این معیار واحد با وجود کثرت دیدگاه‌های مخالف و موافق به چالش کشیده شده است.واژه‌های کلیدی: استناد؛ نشریات ادواری؛ ارزشیابی؛ عامل تأثیر مؤسسه اطلاعات علمی (ISI-IF)

عنوان مقاله [English]

Impact Factor: One Head and Myriad Pains

نویسندگان [English]

  • Farhad Shokranehnanehkaran
  • Hafez Mohammadhassnzadehesfanjani

MSc Student, Medical Librarianship and Information Science, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Huge quantity and indescribable quality are common problems in medical journals selection. It seems that quality measuring criteria for journals could solve this problem to some extent. A certain journal's Impact Factor (IF) as most well-known scientometric tool is used by authors in selection of a journal to submit paper and it also librarians utilize journals choosing to library subscription. Nowadays this tool has challenged by pros and cons viewpoints. Keywords: Citation; Periodicals; Evaluation; Institute for Scientific Information-Impact Factor (ISI-IF)