Letter to Editor
عامل تأثیر: یک سر و هزار سودا

فرهاد شکرانه ننه‌کران؛ حافظ محمدحسن زاده اسفنجانی

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1387

چکیده
  کمیت زیاد و کیفیت نامعلوم، مشکل امروزی در انتخاب مجلات پزشکی است. شاید معیارهای سنجش کیفیت مجلات بتوانند این مشکل را تا حدودی حل کنند. عامل تأثیر یا Impact Factor یک مجله به عنوان مطرح‌ترین ابزار علم‌سنجی و یکی از مهمترین معیارهای نویسندگان برای ارسال مقاله می‌باشد و مورد توجه کتابداران و اطلاع‌رسانان در آبونمان مجلات است. اکنون این معیار ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
امکان‌سنجی استقرار سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم‌گیری در حوزه‌ی معاونت امور درمان سازمان تأمین اجتماعی

امیر اشکان نصیری‌پور؛ شهرام توفیقی؛ رقیه جوانمردی

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1387

چکیده
  مقدمه: امروزه استقرار سامانه‌های (نظام‌های) اطلاعاتی، از جمله سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری به عنوان پشتوانه‌ای برای تصمیم‌گیری مدیریت کلان سازمان، ضروری می‌باشد. مشارکت در بهبود نظام تصمیم‌گیری از طریق امکان‌سنجی استقرار سیستم پشتیبان تصمیم درحوزه‌ی معاونت امور درمان سازمان تأمین اجتماعی، هدف اصلی این مطالعه بوده است. روش بررسی: ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
کاربرد الگوی ارتقای کیفیت با استفاده از اطلاعات پزشکی بیماران بر افزایش درآمد بیمارستان

ناهید حاتم؛ مهرداد عسکریان؛ کیمیا پورمحمدی

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1387

چکیده
  مقدمه: افزایش هزینه‌های بیمارستانی در سال‌های اخیر و نیز اجرای طرح خودگردانی و اداره‌ی بیمارستان‌ها به وسیله‌ی درآمد اختصاصی آنها، بیمارستان‌ها را با مشکلات مالی جدی رو به رو ساخته است. در این راستا، پژوهشگران بر آن شدند تا به منظور کاهش مقدار کسورات حاصل از عدم ثبت اقدامات انجام گرفته برای بیماران در صورتحساب هزینه‌ی آنان، تأثیر ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
مقایسه‌‌ی موتورها و ابر موتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات داروشناسی

صدیقه محمد اسماعیل؛ الهام لفظی قاضی؛ عباس گیلوری

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1387

چکیده
  مقدمه: یکی از راه‌های بازیابی اطلاعات تخصصی از اینترنت، استفاده از ابزارهای کاوش است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی موتورها و ابر موتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات داروشناسی و سنجش میزان ربط مدارک بازیابی شده در آنها انجام شد. روش بررسی: این پژوهش از دسته مطالعات توصیفی تطبیقی است که جامعه‌ی پژوهش آن، 6 موتور و 6 ابر موتور کاوش اصلی که ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
وضعیت نظام آماری سلامت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

مصطفی فرح‌بخش؛ شهلا فزون خواه

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1387

چکیده
  مقدمه: نظام‌های اطلاعات در سیستم سلامت با گردآوری، تحلیل و انتشار داده‌ها، زمینه‌ی استفاده از اطلاعات به منظور بهبود و ارتقای سلامت جامعه را فراهم می‌سازند. این مطالعه برای ارزیابی وضعیت نظام رسمی آماری سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز طراحی و اجرا شد. روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی انجام شد. واحدهای آمار مستقر در مراکز آموزشی-درمانی،  ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
مطالعه‌ی تطبیقی اصول محرمانگی اطلاعات بیماران در پرونده‌ی الکترونیک سلامت در کشورهای منتخب

مهرداد فرزندی‌پور؛ مریم احمدی؛ فرحناز صدوقی؛ ایرج کریمی

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1387

چکیده
  مقدمه: در جهان معاصر، ایجاد پرونده‌ی الکترونیک سلامت یکی از اولویت‌های بسیاری از کشورهاست. با شروع نگهداری اطلاعات کلینیکی در سیستم‌های کامپیوتری، باید پیش‌بینی‌های لازم به منظور جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات پزشکی بیماران به عمل آید. سوال اساسی این است که اصول مناسب برای حفظ محرمانگی اطلاعات سلامت کدامند؟ روش بررسی مطالعه ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
مدیریت اطلاعات پزشکی و برآورد هزینه‌های مستقیم درمانی سرطان ریه

علیرضا اکبرزاده باغبان؛ مجتبی اسماعیلی؛ خلیل کیمیافر

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1387

چکیده
  مقدمه: در حال حاضر سرطان‌ها یکی از مشکلات اصلی بهداشت و درمان در ایران و تمام دنیا می‌باشند. از آن جایی که درمان سرطان ریه هزینه‌های زیادی دارد و تأثیر زیادی بر زندگی افراد خواهد داشت. در این پژوهش بر آن شدیم که به بررسی هزینه‌های درمانی مبتلایان به سرطان ریه بپردازیم. روش بررسی: در این مطالعه تحلیلی- مقطعی به بررسی 115 پرونده پزشکی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
نقش سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS) در بهبود عملکرد بیمارستان ‌دکتر شیخ مشهد

غلامرضا مرادی؛ معصومه سرباز؛ خلیل کیمیافر؛ ناصر شفیعی؛ یوسف ستایش

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1387

چکیده
  مقدمه: سیستم اطلاعات بیمارستانی نه تنها موجب بهبود عملکرد و تصمیم‌گیری بهتر می‌شود، بلکه با ارائه‌ی اطلاعات و سوابق بیمار به ارائه کنندگان خدمات در تصمیم‌گیری‌های بهداشتی - درمانی نیز نقش به سزا و مؤثری دارد. هدف از این مطالعه، شناخت قابلیت‌های سیستم اطلاعات بیمارستانی و تعیین نقش آن در عملکرد بیمارستان‌ها بود. روش بررسی: این ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
عملکرد کمیته‌ی مدارک پزشکی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران

آذر کبیرزاده؛ ابراهیم باقریان فرح‌آبادی؛ اسماعیل رضا زاده؛ بنیامین محسنی ساروی

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1387

چکیده
  مقدمه: کمیته‌ی مدارک پزشکی سیاست‌ها، روش‌ها، فرم‌ها و کلیه‌ی مسایل مربوط به مدیریت بخش مدارک پزشکی و اطلاعات بیماران را بررسی می‌کند. در خصوص اهمیت آن کمیته، می‌توان به الزامات موجود در دستورالعمل ارزشیابی و اعتبار بخشی بیمارستان‌ها اشاره نمود. این مطالعه با هدف بررسی نحوه‌ی عملکرد کمیته‌ی مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی ...  بیشتر

Short Communication(s)
مشکلات سنجش تولیدات علمی کشور

عبدالحسن کاظمی

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1387

چکیده
  مقدمه: : تولید علم در محیط علمی کشور، مسیر چندان درستی را نمی‌پیماید. تفاوت و ماهیت مجموعه رشته‌‌‌‌‌های تشکیل دهنده‌ی معرفت بشری و عوامل مؤثر بر آن و نیز تفاوت مؤلفه ‌های عقلی و علمی تأثیرگذار بر علوم متفاوت مورد توجه قرار نگرفته، عرصه‌های همپوشانی و نحوه‌ی تغذیه زمینه‌های مختلف علمی از همدیگر مد نظر دقیق واقع نمی‌شوند. در شیوه‌های ...  بیشتر