مقالات پژوهشی
به‌کارگیری سیستم اطلاعات در بیمارستان‌های شهر اصفهان و ارایه‌ی یک مدل پیشنهادی

مرضیه مختاری پور؛ سید علی سیادت

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  چکیده مقدمه: با توجه به پدیده‌ی انفجار اطلاعات در اثر رشد فن‌آوری اطلاعات و ابزارهای الکترونیک و رایانه‌ای در دهه‌ی گذشته، برپا کردن سیستم‌هایی برای تولید و مدیریت اطلاعات ضروری است. در این راستا تحقیق حاضر به بررسی میزان کاربست سیستم‌های اطلاعاتی در بیمارستا‌ن‌ها و مزایا و معایب آن پرداخت. روش بررسی: در این تحقیق توصیفی، 15 ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
دیدگاه مدیران و توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات در واحدهای اداری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

علی کشتکاران؛ فروزنده احمدزاده؛ مهدی کلانتری

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  چکیده مقدمه: فن‌آوری اطلاعات مجموعه‌ای از ابزارها، تجهیزات، دانش و مهارت‌هاست که از آنها در گردآوری، ذخیره سازی، پردازش و انتقال اطلاعات استفاده می‌شود. هدف این پژوهش تعیین نتایج توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات در واحدهای اداری ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از دیدگاه مدیران و کارکنان مربوط در سال 1384 بود. روش بررسی: در این پژوهش ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
استناد به مجلات الکترونیک رایگان پزشکی پایگاه اطلاعاتی DOAJ در مقالات مجلات معتبر دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران

علیرضا رحیمی؛ رقیه عسگرظ؛ سمیه تقی‌یار؛ اعظم اکبری

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  چکیده مقدمه: برای عملی شدن رسالت کتابخانه‌ها برای تأمین دسترسی سریع و بهینه‌ی پژوهشگران به اطلاعات، تهیه‌ی مجلات الکترونیکی معتبر با دسترسی آزاد می‌تواند مکملی برای تأمین نیازهای اطلاعاتی آنان باشد. در این مقاله میزان استناد به مجلات الکترونیک رایگان پزشکی پایگاه اطلاعاتی DOAJ در مقالات مجلات معتبر دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی گلوگاه‌ها در فرآیند ترخیص بیمارستان شهید بهشتی اصفهان

سیما عجمی؛ سعیده کتابی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  چکیده مقدمه: فرآیند ترخیص یک گلوگاه اساسی در مدیریت بیمارستان است و اصلاح مسیر ترخیص یک استراتژی اصلی است که کلیه‌ی فعالیت‌های بیمارستان به منظور نیل به هماهنگی حول این استراتژی تعریف، تدوین و اجرا می‌گردد. هدف از انجام این پژوهش تعیین گلوگاه‌ها و میانگین زمان انتظار بیماران بستری در فرآیند ترخیص و راه‌کارهایی برای کاهش آن در ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
رابطه‌ی استفاده‌ از مجلات الکترونیکی آبونمان شده‌ی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تعداد واحدهای درسی و مرتبه‌ی علمی اعضای هیأت علمی آن دانشگاه

ابراهیم سلمانی ندوشن؛ داوود حسینی نسب؛ فرهاد شکرانه ننه کران

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  چکیده مقدمه: پایگاه‌‌های اطلاعاتی الکترونیکی یکی از مهمترین منابع کسب اطلاعات علمی توسط اعضای هیأت علمی است که اهمیت این منابع در زمینه‌ی تحقیق و رشد علم ضرورت مطالعاتی در این زمینه را روشن می‌کند. این پژوهش با هدف تعیین رابطه‌ی استفاده‌ از مجلات الکترونیکی آبونمان شده‌ی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تعداد واحدهای درسی و مرتبه‌ی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تعیین هزینه‌ی سودمندی بانک‌های اطلاعاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 2007

سعید کریمی؛ مریم یعقوبی؛ علیرضا رحیمی؛ محمد جواد آل‌مختار

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  چکیده مقدمه: افزایش شدید هزینه‌ها در تمام دنیا اکثر دولت‌ها و سازمان‌های ذیربط را وادار نموده است تا در مورد آن به تفکر پرداخته، این خدمات را از جنبه‌های مالی و اقتصادی مورد تحلیل قرار دهند. در این راستا محاسبه‌ی ‌هزینه از ابزارهای حیاتی و مهم در جلوگیری از به هدر رفتن منابع، کاهش منطقی هزینه‌ها و استفاده‌ی بهینه از امکانات است. ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی رابطه‌ی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و ساختار سازمانی در ادارات دولتی شهر کرمان

محمود نکویی مقدم؛ علی حسن زاده؛ وحید یزدی فیض آبادی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  چکیده مقدمه: سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت یکی از عوامل مؤثر در بهبود نظام تصمیم‌گیری مدیران در سازمان به شمار می‌روند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه‌ی بین استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و ساختار سازمانی در ادارات دولتی شهر کرمان پرداخته است. روش بررسی: این مطالعه از دسته مطالعات مقطعی بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کارشناسان ادارات ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
ارائه‌ی مقیاس سنجش نگرش نسبت به اینترنت

سید عباس حقایق؛ محمدباقر کجباف؛ احمد شعبانی؛ محمد نیکبخت؛ حجت‌‌‌‌‌‌ا... فراهانی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  چکیده مقدمه: با توجه به این که استفاده از اینترنت به طور چشم‌گیری رو به افزایش است، نگرش افراد نسبت به اینترنت مورد توجه پژوهشگران، بازاریان و تولیدکنندگان منابع اطلاعاتی آن می‌باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس نگرش به اینترنت (IAS-40) به عنوان یک ابزار جامع بود که شامل چهار خرده مقیاس اضطراب اینترنت، ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
اطلاعات منابع بیمارستانی در مدیریت بلایا در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران

محمدرضا ملکی؛ معصومه خوشکام؛ پریسا شجاعی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  چکیده مقدمه: یکی از مشکلات اساسی که مراکز بهداشتی درمانی، به خصوص بیمارستان‌ها در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه با آن رو به‌ رو می‌شوند، نبودتعادل بین نیازها و منابع در دسترس می‌باشد که این امر ارائه خدمات پزشکی با کیفیت مطلوب را با خطر مواجه می‌کند. این مقاله نیز با هدف تعیین میزان آمادگی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
مدیران اطلاعات: نیروهای توانمند برای آینده‌ی سازمان‌های مراقبت بهداشتی

عباس شیخ طاهری؛ حمید مقدسی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  چکیده مقدمه: امروزه اهمیت و ارزش اطلاعات در سازمان‌های مراقبت بهداشتی افزایش یافته است. مدیریت این منبع ارزشمند به تخصص و مهارت‌های متنوعی نیاز دارد. بنابراین مدیران اطلاعات با توجه به توانمندی‌های خود نقش حیاتی در سازمان‌های مراقبت بهداشتی ایفا می‌کنند. با توجه به این موضوع، در این مقاله به اهمیت، نقش و جایگاه مدیران اطلاعات ...  بیشتر