طراحی پرونده‌ی مصدومان حوادث غیر مترقبه، گامی به سوی مدیریت بحران

مریم جهانبخش؛ ناهید توکلی؛ عباس حداد پور

دوره 7، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  مقدمه: سیستم‌های بهداشتی در مدیریت حوادث غیر مترقبه با چالش‌های منحصر به فردی روبرو است که از جمله‌ی آن‌ها تریاژ و درمان تعداد وسیعی از مصدومان و نیز مدیریت اطلاعات آنان می‌باشد. تضمین مستندسازی مصدومان به شیوه‌ای صائب به عنوان مقدمه‌ی مدیریت اطلاعات و تریاژ و درمان کارآمد آنان مستلزم پرونده‌ی پزشکی مناسب و قابل استفاده در حوادث ...  بیشتر