شناسایی مجلات الکترونیک هسته‌ی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه‌ی موضوعی بهداشت محیط و مقایسه‌ی آن‌ها با مجلات نمایه شده در پایگاه ISI

محمدعلی برومند؛ ندا اسدیان؛ منصوره جمشیدیان؛ زهرا رجبی؛ الهام زارعی

دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف) ، اسفند 1389

چکیده
  مقدمه: تأمین مجلات علمی بخش عمده‌ای از بودجه‌ی کتابخانه‌های دانشگاهی را به خود اختصاص می‌دهد. از این‌رو انتخاب مجلاتی که بتواند نیاز اطلاعاتی کاربران دانشگاه‌ها را مرتفع سازد و از نظر علمی نیز دارای اعتبار مناسبی باشد، بسیار حایز اهمیت است. هدف از این مقاله، شناسایی مجلات الکترونیکی هسته‌ی حوزه‌ی موضوعی بهداشت محیط دانشگاه ...  بیشتر