بررسی جنبه‌های مختلف پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعات بالینی و میزان آگاهی مدیران اطلاعات بهداشتی و درمانی از این موارد

مهدی یوسفی؛ غلامرضا مرادی؛ مرجان قاضی سعیدی؛ سمیه فضایلی

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  مقدمه: استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی کارآمد در ارایه‌ی خدمات سلامتی برای تحقق اهداف کارآیی، اثربخشی و کیفیت خدمات ضرورتی انکار ‌ناپذیر به شمار می‌رود. این مطالعه سعی دارد به صورت سازمان یافته به بررسی جنبه‌های مختلف سیستم‌های اطلاعات بالینی و میزان آگاهی مدیران اطلاعات بهداشتی و درمانی از این موارد در بیمارستان‌‌ها بپردازد.روش ...  بیشتر

مطالعه‌ی تطبیقی ضرورت به کارگیری گروه‌های مرتبط تشخیصی به عنوان ابزاری واحد برای تسهیل بازپرداخت درمانی در کشورهای منتخب

رضا صفدری؛ شهرام توفیقی؛ مرجان قاضی سعیدی؛ آزاده گودینی

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  چکیدهبا پیشرفت تکنولوژی در ارایه‌ی خدمات بهداشتی و تخصصی شدن بیشتر فعالیت‌ها، سازمان‌های سلامت برای ارایه‌ی بهتر و جبران هزینه‌‌ها نیاز به به کارگیری و استفاده از روش‌های هزینه‌یابی برای محاسبه درآمد و هزینه‌ها داشتند و برای این منظور در کشورهای توسعه یافته، بیشتر بیمارستان‌ها سیستم محاسبه‌ی هزینه‌ها و تعرفه‌های خود را ...  بیشتر