بررسی تغییرات بهره‌وری واحد مدارک پزشکی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از شاخص Malmquist

حسین درگاهی؛ نیلوفر ماسوری؛ رضا صفدری؛ سمیه فضایلی

دوره 8، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1390

چکیده
  مقدمه: محدود بودن منابع و افزایش سریع هزینه‌های بیمارستان، موضوع بهبود بهره‌وری در بخش‌های مختلف این سازمان را از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌سازد. این مطالعه با سنجش بهره‌وری واحد مدارک پزشکی بیمارستان‌های مورد بررسی، سعی نموده است تا تصویر مناسبی از عملکرد واحدهای مذکور را ارایه دهد.روش بررسی: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی ...  بیشتر

مطالعه‌ی تطبیقی عملکرد سازمان‌های پیشگام در توسعه‌ی پرونده‌ی الکترونیک سلامت

رضا صفدری؛ نیلوفر ماسوری؛ سیده صدیقه سید فرج‌اله

دوره 8، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1390

چکیده
  برای رسیدن به اهداف پرونده‌ی الکترونیک سلامت ((Electronic health record و برای این که با اطمینان از سوی کاربران مورد استفاده قرار گیرد، استانداردهای یک‌پارچه‌ای باید در زمینه‌ی ساختار، محتوا، نحوه‌ی تبادل داده، تولید اطلاعات، معماری و امنیت سیستم تدوین گردد. مطالعه‌ی حاضر با در نظر گرفتن گستره‌ی فعالیت‌های استاندارد سازی در خصوص EHR، قابل ...  بیشتر