بررسی و تحلیل میزان کسورات اعمال شده سازمانهای بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی نسبت به صورت حسابهای ارسالی بیمارستان های آموزشی شهر خرم آباد: 1389

علی محمدی؛ امیر عباس عزیزی؛ رامین چراغ بیگی؛ روح‌اله محمدی؛ جواد زارعی؛ علی ولی‌نژادی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1392

چکیده
  مقدمه: منبع اصلی درآمد بیمارستان‌ها، ارایه و فروش خدمات به بیمه‌شدگان سازمان‌های بیمه‌گر می‌باشد. بنابراین کنترل این منابع به منظور استفاده‌ی صحیح و کارآمد و جلوگیری از هدر رفتن آن‌ها، می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات و تسهیلات به بیمه‌شدگان و سایر افراد جامعه کمک کند. از این‌رو، هدف این پژوهش شناسایی میزان کسورات اعمال شده‌ی ...  بیشتر