استاندارد تبادل پیام پرونده‌ی الکترونیک سلامت در سازمان‌های منتخب

مریم احمدی؛ آرزو دهقانی محمودآبادی؛ شهلا فزون‌خواه

دوره 9، شماره 2 ، خرداد و تیر 1391

چکیده
  مقدمه: در دنیای پر از دانش و پیچیدگی روز افزون امروز نیاز به تبادل داده، اطلاعات و دانش غیر قابل انکار است. پرونده‌ی الکترونیک سلامت از فن‌آوری‌های کلیدی عرصه‌ی مراقبت بهداشتی است که با ایجاد قابلیت تعامل، سرعت ارایه‌ی خدمات را افزایش، خطاها را کاهش و کیفیت ارایه‌ی خدمات را بهبود می‌بخشد. برای توزیع و تبادل اطلاعات؛ توسعه و استفاده ...  بیشتر