نماهای تعاملی و تبادلی و غیر متنی سه مقوله‌ی برجسته در عرصه‌ی ارزیابی وب‌گاه‌های حوزه‌ی سلامت: مطالعه‌ی موردی وب‌گاه‌های کتابخانه‌های بیمارستانی

صدیقه محمد اسماعیل؛ ماهرخ ناصحی اسکویی

دوره 9، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1391

چکیده
  مقدمه: امروزه توجه به کاربردپذیری وب به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های دسترسی به اطلاعات امری ضروری است؛ در حالی که به دلیل نبود معیار و استاندارد معین، بسیاری از این وب سایت‌ها به گونه‌های متفاوتی طراحی شده‌اند. این گوناگونی می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی در جهت دسترسی کاربران به اطلاعات مورد نیاز گردد. تحقیق حاضر با هدف، ارزیابی ...  بیشتر