نقش شاخص‏های کلان سلامت در کارایی مدیریت بهداشت و سلامت روستایی استان‏های کشور

مهناز جلالوندی؛ سارا شمس الهی؛ قاسم زارعی قراکانلو

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 208-220

چکیده
  مقدمه: در نقشه سلامت جمهوری اسلامی ایران در برنامه پنجم توسعه، بر افزایش بهره وری کل عوامل (سرمایه، انرژی، مواد اولیه، و نیروی انسانی) در بخش سلامت تاکید شده. این تحقیق با مبنا قراردادن عملکرد استان‏ها در بخش بهداشت و سلامت، به شناسایی نقش متغیرهای کلان سلامت در کارایی استان‏ها در سطح روستا پرداخته است. روش بررسی: این تحقیق با روش ...  بیشتر