دانش، نگرش و عملکرد از نظر کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات توسط دانشجویان دانشکده‌ی زیست‌پزشکی در سارایوو

ایزت ماسیک؛ روسمیر بالجیک؛ جاسمین الجبگویک؛ سبیجا ایزت بگویک

دوره 10، شماره 4 ، آبان 1392، ، صفحه 528-537

چکیده
  مقدمه: با تمام پیشرفت‌هایی که امروزه در زمینه‌ی پزشکی اتفاق می‌افتد، امکان استفاده از فن‌آوری اطلاعات مدرن بزرگترین سود محسوب می‌شود. پزشکی امروزه با استفاده‌ی گسترده از اطلاعات و فن‌آوری ارتباطات information and communication technologies (ICT) نظیر، گوشی‌های تلفن همراه، تله تکس، فکس و پست الکترونیکی (ایمیل) شناخته می‌شود. شبکه‌ی کامپیوتری جهانی ...  بیشتر