طراحی و پیاده‌سازی فرم الکترونیکی ساختارمند برای گزارش‌های پاتولوژی بیماری سلیاک: رویکرد متن‌کاوی

آزاده کامل قالیباف؛ فرزانه خادم ثامنی؛ مجید جنگی؛ محمدرضا مظاهری حبیبی؛ کبری اطمینانی

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 19-27

چکیده
  مقدمه: گزارش پاتولوژی به صورت متن باز تهیه می‌شود و شامل شبکه‌ای از روابط بین مفاهیم پزشکی است که پزشک از آن برای استدلال و تشخیص استفاده می‌کند. این مطالعه با هدف، طراحی و ارزیابی مدلی جهت استخراج خودکار این مفاهیم و تبدیل آن به فرم ساختار یافته و قابل تحلیل توسط کامپیوتر انجام شد. روش بررسی: تحقیق حاضر از نوع کاربردی و اجرایی بود ...  بیشتر

عوامل مرتبط با طول مدت اقامت بر اساس داده‌های پذیرش در بیمارستان‌های قائم(ع) و امام رضا(ع) مشهد

حسام کریم؛ سید محمود تارا؛ کبری اطمینانی

دوره 12، شماره 4 ، آبان 1394، ، صفحه 405-415

چکیده
  مقدمه: بیمارستان­ها به شدت دارای محدودیت تخت و منابع برای مراقبت بیماران می­باشند. در دسترس بودن منابع بیمارستانی با عوامل محدودی از جمله طول مدت اقامت یا LOS (Length of Stay) مرتبط می­باشد. شناسایی عوامل مرتبط با این شاخص جهت بهره بردای بهینه از منابع موجود، می­تواند مفید باشد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل مرتبط با LOS بر اساس داده­های ...  بیشتر