ارزیابی کارایی مجلات معتبر علمی حوزه مدیریت براساس تکنیک تحلیل پوششی داده ها

سعیده کتابی؛ علی شیخ ابومسعودی

دوره 12، شماره 3 ، شهریور 1394، ، صفحه 317-327

https://doi.org/10.22122/him.v12i3.2159

چکیده
  مقدمه : در ارزیابی و رتبه بندی مجلات علمی با توجه به تفاوت های بسیار موجود میان آن ها ، شاخص های تک بعدی علم سنجی ، با وجود اهمیت بالای خود نمی توانند دقیقا کیفیت مقالات را منعکس نمایند. از این رو تجزیه و تحلیل نه تنها باید روی تفاوتهای میان مجلات، بلکه براساس دلایل پیش زمینه آنها نیز صورت گیرد. بعلاوه مناسب است که برای بهبود استانداردهای ...  بیشتر