امکان سنجی استقرار بودجه‌بندی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

داریوش فروغی؛ حمیده مؤیدفر

دوره 12، شماره 6 ، اسفند 1394، ، صفحه 785-790

چکیده
  مقدمه: گرایش دولت‌ها به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی بیشتر ناشی از آن است که این فرایند، باعث اصلاح نظام‌های بودجه‌ریزی می‌شود و کمک شایانی به اقتصاد کشورها می‌کند. در این میان، کشور ایران نیز برای افزایش کارایی و اثربخشی سازمان‌ها، تغییر نحوه بودجه‌ریزی سنتی به بودجه‌ریزی عملیاتی را از اولویت‌های خود قرار داده است. هدف از انجام ...  بیشتر