مجموعه حداقل داده‌های مدیریت سلامت در بحران

محمد دهقانی؛ امیر تراب میاندوآب؛ سوگند حبیبی چناران؛ محمدحسین حیوی حقیقی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 68-75

https://doi.org/10.22122/him.v15i2.3500

چکیده
  مقدمه: وجود اطلاعات با کیفیت می‌تواند نقش مهمی در مدیریت سلامت هنگام وقوع بحران ایفا نماید. با توجه به فقدان مجموعه حداقل داده‌ها MDS (Minimum Data Set) در مدیریت سلامت بحران، مطالعه حاضر با هدف طراحی MDS مدیریت اطلاعات سلامت در بحران برای ایران انجام گردید.روش بررسی: این پژوهش کیفی در سال 1396 به وسیله تکنیک Delphi صورت گرفت. با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

پایایی کدگذاری تشخیص‌های پزشکی با ICD-10 در سال 1390

جهانپور علی پور؛ افسانه کریمی؛ لیلا عرفان نیا؛ مهناز شهرکی پور؛ محمدحسین حیوی حقیقی؛ عباس کدخدا؛ کبری میرشکار

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 26-34

چکیده
  مقدمه: پایایی کدگذاری تشخیص‌ها برای استفاده از داده‌ها در سطح ملی و بین‌المللی ضروری است. مطالعه‌ی حاضر وضعیت پایایی کدگذاری تشخیص‌ها با ICD-10 در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان را تعیین کرد. روش بررسی: در این مطالعه‌ی تحلیلی، 245 پرونده‌ی کدگذاری شده از قبل، مربوط به 5 بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه ...  بیشتر