تحلیل وضعیت پژوهش‌های رشته غدد درون‌ریز و متابولیسم در ایران با استفاده از روش‌های متن‌کاوی

ام‌البنین اسدی قادیکلایی؛ نجلا حریری؛ مریم خادمی؛ فهیمه باب‌الحوائجی

دوره 18، شماره 4 ، آبان 1400، ، صفحه 160-165

https://doi.org/10.22122/him.v18i4.4384

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت و جایگاهی که حوزه غدد درون‌ریز در بخش سلامت دارد، تسهیل بازیابی اطلاعات در این حوزه می‌تواند بسیار مهم باشد. مطالعه حاضر با هدف مدل‌سازی موضوعی مقالات منتشر شده پژوهشگران ایرانی در حوزه غدد درون‌ریز و متابولیسم در پایگاه استنادی علوم انجام گرفت.روش بررسی: این تحقیق از نوع توصیفی بود و با روش متن‌کاوی انجام ...  بیشتر