مدیریت اطلاعات سلامت
ابعاد و الگوهای همکاری آثار سلب اعتبارشدۀ حوزه پزشکی اسکوپوس

شهناز خادمی زاده؛ سمیرا اسماعیلی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 22-29

https://doi.org/10.48305/him.2023.41208.1060

چکیده
  مقدمه: با گسترش چشمگیر فعالیت‌های پژوهشی، سلب اعتبار  برخی از بروندادهای علمی حوزه پزشکی نیازمند بررسی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین ابعاد و الگوهای همکاری آثار سلب اعتبار شدۀ بین‏المللی حوزه پزشکی در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس انجام شده است.روش بررسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل کتاب‌سنجی و با رویکرد علم‌سنجی و ...  بیشتر

مدیریت اطلاعات سلامت
بررسی رابطه سواد سلامت با پذیرش باور توطئه و اضطراب آینده در مواجهه با کووید-19

شهناز خادمی زاده؛ رقیه قضاوی؛ مریم آقائی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 50-55

https://doi.org/10.48305/him.2023.41589.1099

چکیده
  مقدمه: به دلیل مواجهه جامعه پژوهش با اطلاعات و بحث تشخیص اطلاعات درست از نادرست که افراد در طی بحران با آن مواجه می‌شوند، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سواد سلامت و سواد سلامت الکترونیک با پذیرش باور توطئه و اضطراب آینده در مواجهه با کووید-19 در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شده است.روش بررسی: مطالعه حاضر، ...  بیشتر

راهکارهای مرتبط با ارتقای جایگاه شغلی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی از دیدگاه صاحب‌نظران

شهناز خادمی زاده؛ فاطمه رفیعی‌نسب

دوره 18، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1400، ، صفحه 279-285

https://doi.org/10.22122/him.v18i1.4407

چکیده
  مقدمه: کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی با ماهیتی میان‌رشته‌ای، به تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی دانشگاهی، بیمارستانی و تحقیقاتی می‌پردازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مشکلات و راهکارهای مرتبط با ارتقای جایگاه شغلی این رشته انجام شد.روش بررسی: این مطالعه کیفی با روش موردی، به بررسی نظرات متخصصان ...  بیشتر