بازار گردشگری پزشکی در بیمارستان‌های منتخب شهر تهران: کاربست خوشه‌بندی

مهدی ابراهیمی؛ سید امیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ مروارید رستمی

دوره 15، شماره 3 ، شهریور 1397، ، صفحه 114-119

https://doi.org/10.22122/him.v15i3.3572

چکیده
  مقدمه: با توجه به این‌ که گردشگری پزشکی امروزه به یک صنعت تبدیل شده است، شناخت هرچه بهتر بازار این حوزه می‌تواند حایز اهمیت باشد. یکی از راه‌های شناخت بازار و مخاطبان آن، خوشه‌بندی آن‌ها و شناخت ویژگی‌های هر خوشه است. مطالعه حاضر با هدف تعیین و تحلیل متغیرهای جمعیت‌شناختی، جغرافیایی و رفتاری در درون خوشه‌های بازار گردشگری پزشکی ...  بیشتر

تحلیل موضوعی مقالات مرتبط با حوزه درمان افسردگی با روش خوشه‌بندی سلسله مراتبی

سید حسین حسینی‌نسب؛ فاطمه مکی‌زاده؛ ابراهیم زال‌‌زاده؛ افسانه حاضری

دوره 13، شماره 5 ، دی 1395، ، صفحه 347-353

چکیده
  مقدمه: با توجه به شیوع بالای افسردگی و بار قابل توجهی که این بیماری به فرد، نظام سلامت و جامعه تحمیل می‌کند، انجام مطالعات گسترده برای اتخاذ روش‌های مناسب پیشگیری و درمان و مدیریت این بیماری، ضروری به نظر می‌رسد. به منظور کمک به انجام پژوهش‌های مفید و مورد نیاز در این حوزه، مطالعه حاضر با هدف تعیین ساختار موضوعی مقالات مرتبط با درمان ...  بیشتر

استفاده از الگوریتم های دسته بندی و خوشه بندی برای پیش بینی تعداد قرص مصرفی: مورد کاوی بیماری دیابت

مریم عاشوری؛ وجیهه ناجی مقدم؛ سمیه علیزاده؛ مهسا صفی

دوره 10، شماره 5 ، دی 1392، ، صفحه 739-749

چکیده
  مقدمه: امروزه با شیوع بیماری دیابت پیش‌بینی تعداد قرص مصرفی Glibenclamid و Metformin روزانه برای بیماران به پزشکان در جهت تشخیص تعداد قرص مصرفی بیمار و همچنین مهار عوارض شدید و خطرناک مصرف بیش از حد دارو کمک می‌نماید، زیرا میزان نیاز بیماران دیابتی به دارو دارای اهمیت بسیار می‌باشد. از این‌رو در پژوهش حاضر به‌منظور پیش‌بینی تعداد قرص مصرفی ...  بیشتر