ترجمه و بررسی روایی و پایایی ابزارهای ارزیابی کیفیت اطلاعات روتین نظام سلامت

صمد روحانی؛ خدیجه صفی‌زاده؛ سید نورالدین موسوی‌نسب

دوره 15، شماره 4 ، آبان 1397، ، صفحه 168-174

https://doi.org/10.22122/him.v15i4.3647

چکیده
  مقدمه: وجود اطلاعات باکیفیت، لازمه برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و نظارت بر عملکرد می‌باشد. ابزارهای ارزیابی عملکرد مدیریت سیستم روتین اطلاعات سلامت PRISM (Performance of Routine Information Systems Management)، به عنوان ابزار ارزیابی کیفیت داده‌ها (اطلاعات)، کاربرد بین‌المللی دارند. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی پایایی و روایی این ابزارها بود.روش ...  بیشتر

نظام ارزیابی فن‌آوری سلامت برای ایران؛ نیاز یا تجمل؟

مجید داوری؛ تام والی؛ آلن هی کاکس

دوره 10، شماره 6 ، بهمن 1392، ، صفحه 887-900

چکیده
  مقدمه: ورود فن‌آوری‌های نوین و گران‌قیمت، بیماری‌های مزمن و افزایش انتظارات مردم از نظام‌های سلامت در سراسر دنیا، هزینه‌های بهداشت و درمان را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. در دهه‌های اخیر برنامه‌های ارزیابی فن‌آوری سلامت HTA (Health Technology Assessment) برای بهبود کارآمدی منابع مورد استفاده در نظام‌های سلامت کشورهای مختلف به‌طور ...  بیشتر