اقتصاد کالاها و خدمات اطلاعاتی‌ با تأکید بر حوزه‌ی سلامت

محمدرضا سلیمانی

دوره 11، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 109-123

چکیده
  بی‌تردید، در جامعه‌ی اطلاعاتی، دانش و اطلاعات نقش تعیین‌کننده داشته و به‌عنوان ثروت و دارایی محسوب می‌شوند. از آنجایی‌که عدم دسترسی به اطلاعات معتبر در تمامی حوزه‌ها از جمله حوزه‌ی سلامت باعث تحمیل هزینه‌های زیادی می‌شود، به همین دلیل، اطلاعات به‌عنوان محور مباحث اکثر اقتصاددانان قرار گرفته و حوزه‌ی مطالعاتی جدیدی به نام ...  بیشتر